705 – Γ. Μουρούτης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Όπως γνωρίζετε, επαγγελματικά δραστηριοποιούμαι στον χώρο του πολιτισμού, των εκδόσεων και ειδικότερα του βιβλίου, ως εκδότης. Ο πολιτισμός είναι ένα ταυτοτικό ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι η «μήτρα» αλλά και το μέλλον της Ευρώπης, μας δείχνει από πού προερχόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Γι’ αυτό και θέλω να εργαστώ για τη χρηματοδότηση πολιτικών που θα αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Ο δεύτερος κεντρικός πυλώνας του ενδιαφέροντός μου είναι το δημογραφικό, το οποίο τείνει να καταστεί το μεγαλύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό πρόβλημα, και θέλω να επικεντρωθώ στις δράσεις που απαιτούνται προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να έχουν κίνητρα για να κάνουν οικογένεια.

Επίσης θα εργαστώ για την κλιματική αλλαγή και την ενσωμάτωση πολιτικών και σύγχρονων εργαλείων που θα μπορούν να ανασχέσουν την κρίση και θα εγγυώνται ένα καλύτερο περιβάλλον για τις νεότερες γενιές.

Αντίστοιχο πεδίο ενδιαφέροντός μου είναι και η Υγεία, όπου θα πρέπει να καταστεί ο κυρίαρχος ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας, προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες, ειδικά μετά την εμπειρία της πανδημίας του Covid-19.

Και τέλος, πεδίο γνώσης και πολιτικής μου είναι οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και η ενσωμάτωση του κώδικα στην εκπαίδευση.

Εκτός όμως από αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, θα ασχοληθώ και με τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις της επόμενης πενταετίας, που είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνση της Ένωσης, η δημιουργία και χρηματοδότηση ευρωπαϊκού στρατού, οι ενεργειακές προκλήσεις και η δυνατότητα για ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.