730 – Δ. Αυγερινοπούλου – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η Natura 2000 είναι ένα ζωντανό εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής και σε τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει επαναξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των περιοχών που έχουν ενταχθεί από τα κράτη μέλη και με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και διαπιστώσεις, σχεδιάζονται οι τροποποιήσεις του προστατευτικού αυτού καθεστώτος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της βιοποικιλότητας. […]