734 – Γ. Σταθάκης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…] Η κυβέρνηση της ΝΔ ακολουθεί μια ιδιαίτερα σκληρή εκδοχή αυτής της αναπτυξιακής στρατηγικής. Διότι δεν την εφαρμόζει μόνο μέσα από τις συνήθεις νεοφιλελεύθερες συνταγές, δηλαδή την απορρύθμιση της εργασίας (υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων χάριν ατομικών, απλήρωτες υπερωρίες κλπ), τις απίστευτες φοροαπαλλαγές στα επιχειρηματικά κέρδη και τον μεγάλο πλούτο, και τις ιδιωτικοποιήσεις παντού (ενεργειακές εταιρείες, τράπεζες, επικουρική ασφάλιση, υγεία, πανεπιστήμια κλπ), αλλά, επιπλέον, διοχετεύει στους οικονομικά ίσχυρους τη μερίδα του λέοντος των όποιων διαθέσιμων δημόσιων πόρων, είτε χρηματικών όπως πχ τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είτε θεσμικών όπως πχ ο τρόπος ανάπτυξης των ΑΠΕ υπέρ των μεγάλων ενεργειακών ομίλων αντί των ενεργειακών κοινοτήτων. Η ανοχή του πληθωρισμού υπερκερδών-απληστίας με την παράλληλη υπεφορολόγηση των πολιτών συνιστά μέρος αυτής ακριβώς της αναπτυξιακής στρατηγικής.[…]