746 – πολλαπλά πρόσωπα – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

Ζούμε τον ξαφνικό θάνατο μιας ολόκληρης περιοχής για λόγους που καμία σχέση δεν έχουν με την οικολογία και ας την επικαλούνται προσχηματικά οι κυβερνώντες !!! Χρειάζεται η εφαρμογή μίας συγκεκριμένης στρατηγικής για τις περιοχές που θίγονται από την απολιγνιτοποίηση με βάση ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, τη στήριξη των κοινωνικών υποδομών που απαιτούνται και την αποκατάσταση των ζημιών και των επιπτώσεων σε εισόδημα και στον τομέα της εργασίας. Ζήτημα για το οποίο η σημερινή κυβέρνηση, αφού μάλιστα πρόσδεσε τη χώρα μεσοπρόθεσμα με κάθε τρόπο στο φυσικό αέριο, όχι μόνο δεν έχει κάνει τίποτα αλλά ευνοεί σκανδαλωδώς μεγάλα συμφέροντα για την άναρχη και μαζική δημιουργία ενεργειακών πάρκων στην περιοχή.