748 – Γ. Σταθάκης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…] Τέσσερα μεγάλα θέματα απασχολούν την Ευρώπη: Πρώτον, της ειρήνης και του πολέμου. Η κλιματική κρίση και το πώς θα γίνει η πράσινη μετάβαση με όρους επωφελείς για την κοινωνία, που είναι και το μεγάλο θέμα σύγκρουσης Δεξιάς-Αριστεράς στην Ευρώπη. Η οικονομία και το πώς θα φύγουμε από το καθεστώς της λιτότητας οριστικά και αμετάκλητα. Και το ζήτημα του κόσμου της εργασίας, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα εδράζεται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτά είναι κοινά σε Ελλάδα και Ευρώπη και διαμορφώθηκαν από τη Δεξιά τα τελευταία 15 χρόνια. Πιστεύουμε στην αλλαγή του συσχετισμού και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει Αριστερά για να αλλάξει αυτό.[…]