751 – Δ. Κατσαούνης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλα τα κράτη μέλη (λιγότερο ή περισσότερο) και είναι σαφές ότι εκεί η συμμαχίες θα είναι ευρύτερες. Τέλος ο τομέας της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγονται εντός ΕΕ αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλη την ΕΕ. Η επανάσταση που φέρνουν στην παραγωγή η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Τεχνολογικοί Αυτοματισμοί πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως και είναι κάτι που γίνεται εύκολα κατανοητό και από τις λεγόμενες net contributors χώρες, που δεν θέλουν να χάσουν αυτό το τρένο. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι συμμαχίες χτίζονται με τη σωστή επιχειρηματολογία και την προβολή και σύνθεση απόψεων την οποία οι Ευρωβουλευτές με τις κατάλληλες παραστάσεις και εμπειρίες μπορούν να διεξάγουν. […] Οι τρεις βασικές προτεραιότητες για την Ελλάδα στην επόμενη θητεία των ευρωπαϊκών θεσμών, κατά τη γνώμη μου, είναι 1) Η κοινή πολιτική για την άμυνα όπου η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθεί και να χρηματοδοτηθεί. 2) Η κλιματική αλλαγή, όπου πρέπει να υπάρξει προώθηση μέτρων για την αποφυγή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών. 3) Τέλος η Ελλάδα θα πρέπει να σε κάθε ευκαιρία να τονίζει έναν από τους βασικότερους στόχους της ΕΕ που δεν είναι άλλος από την πολιτική συνοχής, και της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Η μείωση αυτή θα προέλθει μέσω προγραμμάτων που θα ενισχύουν την παραγωγικότητα και την χρηματοδότηση δράσεων σε χώρες όπως η Ελλάδα, που θα προάγουν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την τεχνολογία που είναι ένας τομέας που μπορώ να προσφέρω αποτελεσματικά λόγω και της επαγγελματικής μου εμπειρίας. […]