768 – Μ. Χνάρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Η μελισσοκομία είναι μία δυναμική παραγωγική δραστηριότητα και αυτό φαίνεται από τον αυξανόμενο αριθμό των παραγωγών. Είναι αδιαμφισβήτητη η σημαντικότητα των μελισσών μέσω της επικονίασης, καθώς είναι απαραίτητες για τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, ευνοώντας την αύξηση τηςποιότη ταςτωντροφίμων και κατ’επέκταση τονγεωργικότομέα. Για την παράταξή μας το ΠΑΣΟΚ, είναι προτεραιότητα η υποστήρι ξη των μελισσοκόμων για την παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος, προστατεύοντάς το από τις παράνομες ελληνοποιήσεις με υποχρεωτική αναγραφή τη χώρα προέλευσης, αλλά και τον εργαστηριακό έλεγ χο για την αποτροπή νόθευσής του. Επιτέλους η Κυβέρνηση της Ν.Δ. πρέπει να δώσει άμεσες λύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής των μελισσοκομικών εφοδίων και των καυσίμων