759 – Σ. Πετράκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η ΕΕ έχει δεσμευτείνα μειώσειτις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσειτη χρήση ανανεώσιμωνπηγών ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια φιλόδοξη στρατηγική που στοχεύεινα καταστήσειτην Ευρώπη τηνπρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχριτο2050. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει μέτραγια την προστασία της βιοποικιλότητας,τη μείωση των αποβλήτων και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία