816 – Κ. Σπυριδάκη – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει μία νέα πραγματικότητα και οι διαταραχές της αγοράς είναι συνεχείς». Στο πλαίσιο αυτό ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος καταθέτει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «απέστειλε στα κράτη μέλη για διαβούλευση σχέδιο πρότασης για περιορισμένη παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις (TCF) προκειμένου να επιτραπεί η συνεχιζόμενη στήριξη στον πρωτογενή γεωργικό τομέα [και μέχρι τότε] επιτρέπει επί του παρόντος στα Κράτη Μέλη να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης έως τις 30 Ιουνίου 2024».