817 – Α. Σδούκου – ΝΔ

provide an attachment id!

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι σε περίπτωση βλάβης στη μικρή διασύνδεση Κρήτη-Πελοπόννησος η νέα γραμμή θα είναι σε θέση να αποτρέψει το μερικό ή ολικό black-out. Ισχυροποιείται συνεπώς η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της Δυτικής Κρήτης και του υπόλοιπου νησιού, συμβάλλοντας έτσι στο να ξεπεραστούν προβλήματα ασφαλούς τροφοδοσίας αλλά και ολοκληρώνοντας μια εμβληματική νέα υποδομή που οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος αλλά και σταθερότερη ηλεκτρική ενέργεια… πέραν όμως από την αμιγώς ενεργειακή διάσταση η ενεργειακή αναβάθμιση του νησιού αποτελεί και στόχο μείζονος εθνικής σημασίας ενόψει του ότι η παρούσα οικιστική, τουριστική και βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής αυξάνει ραγδαία τα ζητούμενα ηλεκτρικά φορτία, εκτιμάται δε ότι η αυξητική τάση των φορτίων θα είναι ακόμη εντονότερη τα επόμενα έτη.