Author: Γ. Δακής

437 – Γ. Δακής – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η Ελλάδα, διαχρονικός συνδετικός κρίκος μεταξύ Ανατολής καιΔύσης, μπορεί και έχει καθήκον να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κρίσιμες εξελίξεις που καθορίζουν το αύριο. Τα τρία ανώτερα όργανα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, πρέπει να στελεχωθούν με σοβαρά και υπεύθυνα πρόσωπα, ώστε όχι μόνο να υπάρξουν οι αναγκαίες άμυνες αλλά και να ενι σχύσουντην Ευρώπη σε όλουςτους τομείς. Οι πρόσφατες πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις των αγροτών για αναθεώρηση της ΚοινήςΑγροτικής Πολιτικής θέτουν διλήμματα που απαιτούν σαφή πυξίδα για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Οι οικολογικές πολιτικές, όσο ορθές κι αν είναι , όπως και τα ανοίγματα προς τρίτες χώρες, δεν αποτρέπουν την είσοδο προϊόντων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, εκτός των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού . Οι διαμαρτυρόμενοι συμπολίτες μας ουσιαστικά ζητούσαν να μην ανατραπεί η τάξη που όρισαν εκείνοι που με την Ένωση Άνθρακα και Χάλυβα έθεσαν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής ‘ Ενωσης. Η κλιματική κρίση απειλεί όλο το φάσμα της ζωής μας. Οι έντονες ανατιμήσεις βασικών αγαθών τα τελευταία έτη ανά την Ευρώπη οφείλονται και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αν η ΕΕ δεν είχε σπεύ σει να συνάψει ειδικές οικονομικές συμφωνίες με μεγάλες παραγωγούς χώρες εκτός των συνόρων της, υπήρχε ορατός κίνδυνος αυτές να συνασπιστούν σε μια νέα μορφή ανταγωνισμού και η ΕΕ να μείνει ουραγός. Η ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική είναι μείζονος αξίας. καθώς οι σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες προβάλλουν έντονο το αίσθημα της ανασφάλειας. Σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν εθνική αναγκαιότητα για τον Ελληνισμό. Τα ασφαλή δίκτυα θαλάσσιων, επίγειων και εναέριων μεταφορών, όπως και η ενεργειακή ασφάλεια, συνιστούν προϋποθέ σεις σταθερότητας. Στο μεταίχμιο ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και στο καινούργιο που αναδύεται, το τρίπτυχο έρευνα – εκπαίδευση – καινοτομία αποκτά κεφαλαιώδη σημασία. Έχουμε μπροστά μας να ανταποκριθούμε και σε εθνικό επίπεδο σε μεγάλες προκλήσεις εντός της ΕΕ, όπως η Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τηνΑνταγωνιστικότητα και η Νέα Πράσινη Συμφωνία. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί και να παραμείνει εντός της ΕΕ, αποκτώντας μεγαλύτερη δυναμική τεχνογνωσίας και παραγωγής. Ο κλάδος της Υγείας είναι ήδη πρωτοπόρος στις εξελίξεις. Η πρόοδος στην έρευνα στο πεδίο της γονιδιωματικής στα νέα φάρμακα αναμένεται να καταλήξει σύντομα σε συγκεκριμένες θεραπείες, με ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία των πολιτών. Η ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική υγείας πρόκειται να αποτελέσει έναν ισχυρό συνεκτικό κρίκο στην αλυσίδα της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Όλα αυτά δεν είναι απομακρυσμένα ούτε έξω από την καθημερινότητά μας. Αντιθέτως, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εξελίξεων που καθορίζουν την ατζέντα της επικαιρότητας και διαδραματίζουν ρυθμιστικό ρόλο στη ζωή μας.