Author: Μ. Ζαμπάρας

522 – Μ. Ζαμπάρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Ενώ είμαστε υπόλογοι στην Ευρώπη για τις καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα, ενώ το ενωσιακό δίκαιο επιβάλει την συνολική διαχείριση των υδάτων, έρχεστε χωρίς κανέναν σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς καμία πραγματική διαβούλευση χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και ακολουθείτε τις προτάσεις μια ολλανδικής εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων, αμφιβόλου επιστημονικής επάρκειας και τα παραδίδετε όλα σε μια Α.Ε. […] Το ΥΠΕΝ προικίζει μια ιδιωτική εταιρεία με κεφάλαιο, προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία, για να διαχειρίζεται τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα άρδευσης, χωρίς κανέναν έλεγχο και σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας που εξασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.Με την ίδια προχειρότητα αντιμετωπίζει το ΥΠΕΝ και τις διατάξεις περί αυθαιρέτων, ενώ θα μπορούσαν να είχαν απλά προβεί στην τήρηση του ν. 4495/2017, με τον οποίο έμπαινε ένας ουσιαστικός έλεγχος στην διαχείριση των αυθαιρέτων. Με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζονται και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τις ΑΠΕ και τις ενεργειακές κοινότητες. […] Ενώ σε όλη την Ευρώπη προωθούνται οι ενεργειακέςκοινότητες μη κερδοσκοπικού σκοπού ή οι μικρές ενεργειακές κοινότητες και τα έργα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης, εδώ εμείς έχουμε καταλήξει να έχουμε πέντε μεγάλους εργολάβους, που θα καταλήξουν να έχουν το σύνολο των ΑΠΕ, με τις δικές σας ευλογίες. […] Με το περιβόητο πρόγραμμα «Απόλλων» το ΥΠΕΝ δημιουργεί έναν ενδιάμεσο, που θα επωφελείται από την πώληση του ρεύματος στους ωφελούμενους και δημιουργεί ανασφάλεια στους μικροεπενδυτές, αφού ανατρέπει πλήρως τον όποιο προγραμματισμό είχαν κάνει. […] Εν κατακλείδι για μια ακόμη φορά φέρνετε νομοσχέδια χωρίς περιβαλλοντικές παραμέτρους, χωρίς σχεδιασμό για την κλιματική κρίση, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, με εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και με πλήρη απαξίωση του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. […]

451 – Μ. Ζαμπάρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*Ενώ σε όλη την Ευρώπη προωθούνται οι ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού σκοπού ή οι μικρές ενεργειακές κοινότητες και τα έργα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης εδώ εμείς έχουμε καταλήξει να έχουμε πέντε μεγάλους εργολάβους που θα καταλήξουν να έχουν το σύνολο των ΑΠΕ με τις δικές σας ευλογίες. […] Με το περιβόητο πρόγραμμα «Απόλλων» το ΥΠΕΝ δημιουργεί έναν ενδιάμεσο που θα επωφελείται από την πώληση του ρεύματος στους ωφελούμενους και δημιουργεί ανασφάλεια στους μικροεπενδυτές αφού ανατρέπει πλήρως τον όποιο προγραμματισμό είχαν κάνει. […] Επισημαίνω τη συνεχόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης για ουσιαστική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες για το εν λόγω νομοσχέδιο και ειδικά για τις ρυθμίσεις που αφορούν την δημιουργία μιας Ανώνυμης Εταιρείας που θα διαχειρίζεται το σύνολο των υδάτων της Θεσσαλίας. […] Ενώ είμαστε υπόλογοι στην Ευρώπη για τις καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα, ενώ το ενωσιακό δίκαιο επιβάλει την συνολική διαχείριση των υδάτων, έρχεστε χωρίς κανέναν σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς καμία πραγματική διαβούλευση χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και ακολουθείτε τις προτάσεις μια ολλανδικής εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων, αμφιβόλου επιστημονικής επάρκειας και τα παραδίδετε όλα σε μια Α.Ε. […] Το ΥΠΕΝ προικίζει μια ιδιωτική εταιρεία με κεφάλαιο, προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία για να διαχειρίζεται τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα άρδευσης, χωρίς κανέναν έλεγχο και σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας που εξασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Με την ίδια προχειρότητα αντιμετωπίζει το ΥΠΕΝ και τις διατάξεις περί αυθαιρέτων ενώ θα μπορούσαν να είχαν απλά προβεί στην τήρηση του ν. 4495/2017 με τον οποίο έμπαινε ένας ουσιαστικός έλεγχος στην διαχείριση των αυθαιρέτων. […] Εν κατακλείδι για μια ακόμη φορά φέρνετε νομοσχέδια χωρίς περιβαλλοντικές παραμέτρους, χωρίς σχεδιασμό για την κλιματική κρίση, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, με εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και με πλήρη απαξίωση του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.[…]

167 – Μ. Ζαμπάρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Προσπαθούν να μας πείσουν πως η ενεργειακή κρίση είναι κατ’ αρχάς εισαγόμενη, όταν η χώρα μας έχει ένα από τα πιο ακριβά ενεργειακά κόστη ακόμα και από την Ουκρανία που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα αυτό το αφήγημα δεν πείθει τον περισσότερο κόσμο», ανέφερε ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, φέρνοντας ως παράδειγμα την αισχροκέρδεια στις τιμές των καυσίμων. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην καθυστέρηση στο ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων στην χώρα μας, με αναφορά και στην στασιμότητα που παρατηρείται εδώ και έναν χρόνο στην ενεργειακή κοινότητα της Δυτικής Ελλάδας. Επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση λέγοντας πως δεν έχει γίνει κατ νένας χωροταξικός σχεδιασμός, καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας πως «Π πράσινη μετάβαση θα πρέπει να εδράζεται και σε μια κοινωνική αντιστοίχιση». Καταθέτοντας την θέση του ΣΥΡΙΖΑ/ΠΣ, είπε «εμείς λέμε πως θα πρέπει να παραμείνει η κοινωνία όρθια και να μην επωμιστεί το βάρος της πράσινης μετάβασης. Χρει άζονται νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις για να αφαιρεθούν οι προτεραιότητες που οδήγησαν και δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα. Δεν είναι λύση η άναρχη και με φωτογραφικό τρόπο εγκατάσταση τωνΑΠΕ. Εφόσον δεν υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός για την χωροταξική εγκατάσταση εξυπηρετούνται τα μεγάλα συμφέροντα. Χρειάζεται ολιστικός σχεδιασμός για να αλλάξουν τα παραγωγικά μοντέλα και να αλλάξει ο τρόπος κατανάλωσης της ενέργειας συνολικά στην Ευρώπη με έμφαση εξοικονόμηση των πηγών ενέργειας και ανάκτηση ενέργειας, γιατί αυτό έχει μεγάλη αξία. Το στοίχημα της ενέργειας δεν αφορά μόνο στην κατανάλωση των κατοίκων αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά κυρίως στη δραστική μείωση των αναγκών. Αυτό πρέπει να συμβεί σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών.