Category: ενεργειακές κοινότητες

453 – ΚΚΕ Δυτικής Μακεδονίας – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Το έγκλημα που συντελείται που αποκαλείται πράσινη ανάπτυξη βάζει στο στόχαστρο και τον Γράμμο – Σμόλικα, τον φυσικό πλούτο της περιοχής του, τα νερά, τον αέρα. Στον Σμόλικα σήμερα προωθείται επένδυση αιολικού πάρκου (9 ανεμογεννήτριες) στην θέση Ταμπούρι (1.878μ). Ερωτηματικά προκαλεί και η επανακατασκευή του δρόμου Αετομηλίτσα – Γράμμου. Παράλληλα σε διαφορετικό στάδιο αδειοδοτήσεων βρίσκονται και περισσότερα από 20 μικρά φράγματα – υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή του Γράμμου. Ενδεικτικά δύο παραδείγματα:

ο σχεδιασμός για το φράγμα κάτω από την Αετομηλίτσα δεν παίρνει καν υπόψη το γεγονός ότι το χωριό στηρίζεται όλο πάνω σ΄ ένα βράχο την ύπαρξη του οποίου απειλεί το φράγμα με άμεσο κίνδυνο να “κυλήσει” όλο το χωριό μέσα στο ποτάμι.
για το φράγμα στη θέση Μπαρούγκα στη σχετική μελέτη γίνεται λαθροχειρία ως προς την θέση ενός τμήματος του νοσοκομείου ανταρτών, τις σπηλιές, οι οποίες εμφανίζονται στο τοπογραφικό να είναι εκτός φράγματος ενώ στην πραγματικότητα θα εξαφανιστούν μέσα στην υπό κατασκευή τεχνητή λίμνη.
Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, υπηρετούν την πολιτική της “απελευθέρωσης της ενέργειας” για να εξασφαλίζουν στους μεγαλοεπιχειρηματίες τεράστιες επιδοτήσεις από κρατικά και κοινοτικά κονδύλια για να φτιάξουν επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ που ήδη τους αποφέρουν τεράστια κέρδη.

Χέρι – χέρι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τον Δεκέμβρη στην Ευρωβουλή οδηγία που μετατρέπει βουνά και λαγκάδια σε “Ειδικές Οικονομικές Ζώνες” για “fast track” ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Με βάση τη νέα Οδηγία οι κυβερνήσεις θα ορίζουν “περιοχές επιτάχυνσης ΑΠΕ” στις οποίες στόχος είναι τα έργα εγκατάστασης να ξεκινούν μέσα σε ένα έτος από την αίτηση του επενδυτή! Μάλιστα με τη νέα Οδηγία τίθεται ότι η εγκατάσταση των ΑΠΕ υπηρετεί “υπέρτατο δημόσιο συμφέρον”, με στόχο τη νομιμοποίηση της κρατικής καταστολής σε βάρος των δίκαιων λαϊκών αντιδράσεων, αλλά και την ταχεία παράκαμψη – απόρριψη τυχόν δικαστικών προσφυγών.

Τα επενδυτικά σχέδια στον Γράμμο και τον Σμόλικα θα καταστρέψουν τον φυσικό πλούτο και την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής. Τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο αν προχωρήσουν αυτά τα έργα των καπιταλιστικών εταιριών. Άμεσες συνέπειες και αλλαγές προς το χειρότερο θα υπάρξουν και για την ζωή και παραγωγική δραστηριότητα μιας σειράς κατοίκων των χωριών του Γράμμου.

Οι επενδύσεις αυτές καμία σχέση δεν έχουν με τα λαϊκά συμφέροντα, τις ανάγκες των εργαζόμενων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των ανέργων, των νέων, των γυναικών, οι οποίοι χτυπιούνται σκληρά από την αντιλαϊκή πολιτική. Αποδεικνύεται πια και στην πράξη πως δεν έχουν καμιά σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή φθηνού ρεύματος, την ενεργειακή επάρκεια κλπ. Στοχεύουν μόνο στη διασφάλιση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων της Ενέργειας! Στοχεύουν τώρα και στην παραπέρα ιδιωτικοποίησή και εκμετάλλευση του νερού! ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πίνουν νερό στην πολιτική των “πράσινων κερδών” για τους ενεργειακούς ομίλους για αυτό έχουν χτίσει μαζί όλο το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση τους. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ συμφωνούν : Στο χρηματιστήριο Ενέργειας, δηλαδή στο μηχανισμό που εξασφαλίζει τα κέρδη των ομίλων, στο χρηματιστήριο ρύπων που αυξάνει τεχνητά την τιμή παραγωγής από λιγνίτη, στην απολιγνιτοποίηση που αφήνει ανεκμετάλλευτο αυτό το εγχώριο και φθηνό καύσιμο, στην ενεργειακή εξάρτηση από το πανάκριβο φυσικό αέριο, στη χρηματοδότηση με ζεστό χρήμα από το “πράσινο ταμείο” και το Ταμείο Ανάκαμψης. Για τα λαϊκά νοικοκυριά που πληρώνουν συνολικά το 95% των φόρων θα προστεθούν και νέοι έμμεσοι φόροι για τη λεγόμενη “πράσινη ανάπτυξη”, φόροι που σχετίζονται με τη λαϊκή κατανάλωση.

Το ΚΚΕ είναι αντίθετο στην εμπορευματοποίηση της Ενέργειας γιατί η Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, γιατί αυτή η ενεργειακή πολιτική δεν υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, αλλά αποκλειστικά την κερδοφορία του μονοπωλιακού κεφαλαίου.

Το ΚΚΕ δηλώνει πως κάθε μορφή ενέργειας μπορεί να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού στα πλαίσια μιας άλλης κοινωνίας που η οικονομία θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Με γνώμονα αυτό θα αξιοποιούνται και αυτές οι μορφές ενέργειας χωρίς όμως να καταστρέφεται και να αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζεται η ζωή και η παραγωγική δραστηριότητα των ανθρώπων.

Στα βουνά αυτά πολέμησαν για τη λευτεριά χιλιάδες αγωνιστές. Κάθε γωνιά την πότισαν με το αίμα τους, κάθε πέτρα έχει τα σημάδια τους. Είναι καθήκον και χρέος όλων μας να υπερασπιστούμε αυτό τον ηρωικό τόπο, να μην τον αφήσουμε έρμαιο στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Σήμερα, η παρεμπόδισή του σχεδιασμού των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, η υπεράσπισή των ιστορικών βουνών του Γράμμου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κινητοποίηση όλων των μαζικών φορέων και συνδικάτων των εργατών, αγροτών, συνταξιούχων, μικροεπαγγελματιών. Η ελπίδα είναι εδώ! Στην δράση του λαϊκού παράγοντα , στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ!

500 – Ε.Κουντουρά – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Το πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει συγκεκρι
μένε προτάσειε με επίκεντρο Tis
ασφάλεια και πράσινε μεταφο
pés και υποδομέ5 Είναι προτε
ραιότητά ias να αναπτυχθεί évas
ολοκληρωμένο5 χωροταξικό5
σχεδιασμ05 και ένα σύγχρονο
δίκτυο υποδομών ύδρευση βιολογικών
καθαρισμών κυκλική5
διαχείρισηε απορριμμάτων δημοσίων
υποδομών υγείαε για την
υγειονομική κάλυψη των κατοίκων
αλλά και των επισκεπτών
μια νέα γενιά έργων oris μεταφο
pés και φυσικά για την πράσινη
ενέργεια και τη δημιουργία ενεργειακών
κοινοτήτων μία από Tis
σημαντικότερε5 μεταρρυθμίσει
Tns κυβέρνησα του ΣΥΡΙΖΑ που
έμεινε ανενεργή την τελευταία
τετραετία […]

449 – Ν.Ηλιόπουλος – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Ειδικά στην ενέργεια, μέσα από τον δημόσιο έλεγχο και τα εργαλεία εκδημοκρατισμού του συστήματος, όπως οι ενεργειακές κοινότητες, μπορούμε να ρίξουμε το κόστος συνολικά για πολίτες και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος.

481 – Χ.Μαμουλάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Τί θα μπορούσε λοιπόν να αλλάξει στην κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και συνολικά των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ; Στην πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματός μας παρουσιάσαμε τρία διαφορετικά ταμεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον εξορθολογισμό της κατανομής των δαπανών που προκρίνει η Νέα Δημοκρατία. Α) Το Ταμείο Βιομηχανίας και Νέων Τεχνολογιών αποσκοπεί στην ενίσχυση κλάδων με ισχυρή προστιθέμενη αξία και διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Β) Το Ταμείο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών και Γ) το Ταμείο Ενεργειακής Δημοκρατίας αποβλέπει στη χρηματοδότηση όλων των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση της αποκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας σε νοικοκυριά, ΜμΕ, Αγρότες, Ενεργειακές Κοινότητες κλπ. Παράλληλα η εξοικονόμηση πόρων από τις εξωφρενικές σπατάλες του «Σχεδίου Ελλάδα 2.0» για την επιδότηση των ιδιωτικών δομών παιδείας και κατάρτισης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια άνευ προηγουμένου ενίσχυση της εγχώριας έρευνας των δημόσιων πανεπιστημίων και δομών όπως το ΕΛΙΔΕΚ, αλλά και στη δημιουργία ενός ουσιαστικού προγράμματος στεγαστικής πολιτικής για τις νέες οικογένειες.
Τα παραπάνω φυσικά είναι μόνο ενδεικτικά. Η ουσία όμως της όλης συζήτησης έγκειται στο ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Με δεδομένη λοιπόν την επιστροφή, την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, της χώρας στο παραγωγικό υπόδειγμα που οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία, δηλαδή στις κατασκευές, το real estate και τον τουρισμό χωρίς μέριμνες ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής βάσης, καθίσταται προφανές ότι οι εκλογές την 25η Ιουνίου αποτελούν και την τελευταία ευκαιρία για να μην χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία για τη χώρα.

450 – Α.Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Το δεύτερο που προτείνουμε είναι άλλο ένα Ταμείο για την ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή που θα χρηματοδοτεί δράσεις για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στον παραγωγό, σε συνεταιρισμούς αγροτών ή κτηνοτρόφων, να μπορούν να είναι αυτοπαραγωγοί και αυτοκαταναλωτές ρεύματος. Πράγμα το οποίο θα μειώσει δραστικά το ενεργειακό κόστος, στον βαθμό βεβαίως που υπάρξουν και οι απαραίτητες επενδύσεις στο δίκτυο για να υπάρξει πρόσβαση στο δίκτυο. Γιατί χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ενεργειακές κοινότητες. Πρόσβαση στο δίκτυο έχουν δυστυχώς μονάχα οι μεγάλες επιχειρήσεις τα τέσσερα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και όχι οι μικρές ενεργειακές κοινότητες.

Και το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι η ανακατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία, είναι το μεγάλο όπλο που έχει η χώρα για να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιες υποδομές που θα δώσουν προοπτική στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Δεν αξιοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς […]

407 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

η χώρα μα και
γενικότερα η περιοχή tos Νοτιοανατολική Μεσογείου
θεωρείται από xis πλέον ευάλωτε του
πλανήτη ans συνέπειε tos κλιματική Kpions
Η αύξηση tos θερμοκρασία5 τα πιο συχνά και
έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα η àvoôos tos
στάθμη tos Θάλασσα5 είναι ήδη μέρο5 tos κα
Θημερινότητας μας.

Λόγω της ξηρασίας που πλήττει όχι μόνο
την Ελλάδα αλλά συνολικά τη νότια Ευρώπη η
ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
γίνεται ακόμα πιο σημαντική.

Με τις προτάσεΐ5 του κόμματο ôncos αυτέ για την
ενεργειακή δημοκρατία εστιάζουμε στην αει
φόρο ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση με
έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο για να γίνει η κοινωνία
και η οικονομία ias πιο ανθεκτική otis συ
νέπειε tos κλιματική αλλαγή5 και περιβαλλοντικά
βιώσιμη

404 – Χ.Στάικος – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος σήμερα και η αντιμετώπιση της κλιματικής αποσταθεροποίησης όπως και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικό στοιχείο της προγραμματικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τις συναφείς δημόσιες πολιτικές να διατρέχουν οριζόντια την πολιτική μας. Γιατί αειφόρος, δίκαιη και ποιοτική ανάπτυξη απαιτεί συγκροτημένη πολιτική για το περιβάλλον […]

403 – Α.Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Ο κ. Τσίπρας μίλησε για μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα 70 δισ. ευρώ που θα μοιραστούν, οι πόροι του οποίου θα ανακατευθυνθούν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στους μικρομεσαίους. Σε σχέση με την Εύβοια, σημείωσε πως λείπουν οι υποδομές, επικρατεί αποβιομηχάνιση, αλλά κι ανασφάλεια για τη δημόσια υγεία κι έλλειμμα χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως χρησιμοποιεί τις «ενεργειακές κοινότητες για να δίνει πρόσβαση στο δίκτυο στις μεγάλες επιχειρήσεις

402 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, δεν έχει κάνει πράσινη ανάπτυξη όπως άλλες χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα η Πορτογαλία, με μικρά πάρκα που αφορούν σε ενεργειακές κοινότητες, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς.[…]

347 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Ενεργειακή δικαιοσύνη: Να πέσει το κόστος ενέργειας με επενδύσεις σε ΑΠΕ όχι για τους ολιγάρχες αλλά με σχέδιο όπου χιλιάδες παραγωγοί μπορούν να έχουν χιλιάδες ενεργειακές κοινότητες έτσι ώστε να επέλθει ενεργειακή δημοκρατία, όπως συμβαίνει σε κάθε ευρωπαική χώρα […]