Regions: Έβρο

434 – Μ.Μαλτέζος – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Ένα απ’ τα επτά βήματα για δίκαιη κοινωνία με ευημερία για όλους είναι η ανασυγκρότηση στο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο: για μια δίκαιη, βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη

Η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον τομέα της ανάπτυξης, χαρακτηρίστηκε από την παλινόρθωση ενός στρεβλού και άδικου αναπτυξιακού μοντέλου. Ενός μοντέλου που συνοψίζεται στην φράση «φτηνή ανάπτυξη». Ποια είναι τα γνωρίσματα αυτού του μοντέλου: χαμηλό κόστος εργασίας, ροπή στον παρασιτισμό, περιορισμένη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, χαμηλό επίπεδο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και εντέλει χαμηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία.

Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι η μονοσήμαντη ανάπτυξη τουριστικών και συναφών υπηρεσιών, η έκρηξη του real estate, η συγκεντροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ολοένα και λιγότερους οικονομικούς δρώντες, η εκποίηση ή και ιδιωτικοποίηση βασικών δημόσιων περιουσιακών στοιχείων σε ξένα κεφάλαια. Και η επιστροφή της Ελλάδας σε μια χώρα εισαγωγών, όπως δείχνει η έκρηξη του εμπορικού ελλείματος την τελευταία τετραετία. Αυτό όμως το μοντέλο ανάπτυξης έχει ημερομηνία λήξης και τελικά ελάχιστους πραγματικά ωφελημένους.

Στον ΣΥΡΙΖΑ λέμε πως η χώρα μας χρειάζεται ένα ποιοτικό, αναπτυξιακό άλμα. Η Ελλάδα για να είναι μία χώρα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης χρειάζεται ένα παραγωγικό μοντέλο κλιματικά ουδέτερο και παραγωγικά καινοτόμο. Που θα εξασφαλίζει ευημερία σε όλες και όλους.

Έχουμε διαλέξει την πλευρά της δίκαιης ανάπτυξης, έχουμε διαλέξει την πλευρά της κοινωνικής ευημερίας, της ασφάλειας, έχουμε διαλέξει την πλευρά της δίκαιης ανάπτυξης για όλους. Έχουμε διαλέξει την πλευρά ενός βιώσιμου μέλλοντος για το σύνολο ελληνικής κοινωνίας.

Σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα μας, το Κράτος πρέπει να έχει την ικανότητα να συνεργαστεί ισότιμα και με αμοιβαίο όφελος με τον ιδιωτικό τομέα αντί να γίνεται έρμαιο ισχυρών συμφερόντων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει ότι το μοντέλο ανάπτυξης του μέλλοντος μπορεί και οφείλει να είναι προσανατολισμένο στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη δυναμική αναγέννηση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα.

Ξέρουμε ότι τίποτα δεν θα γίνει εύκολα. Και είμαστε αποφασισμένοι για συγκεκριμένες αλλά και ταυτόχρονα ριζοσπαστικές τομές χρειάζεται η ελληνική οικονομία.

Με πρώτη και κύρια στο τραπεζικό σύστημα, με την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και την δυνατότητα του Κράτους να έχει ουσιαστικό λόγο στη χρηματοπιστωτική λειτουργία. Να σταματήσουν οι συστημικές τράπεζες να λειτουργούν ως κράτος εν κράτει στην ελληνική οικονομία.

Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση είναι η επιστροφή σε πλήρη δημόσιο έλεγχο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Ώστε να σταματήσει η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ να σέρνει τον χορό της κερδοσκοπίας.

Όπως βεβαίως πολύ σημαντική μεταρρύθμιση είναι η διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου σε όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού. Γιατί δεν μπορεί το βασικότερο ανθρώπινο αγαθό να γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Η χώρα μας διαθέτει μέχρι το 2030 έχει να διαχειριστεί ευρωπαϊκά κονδύλια που ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δίλημμα είναι απλό και συγκεκριμένο και αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες και αφορά την κάλπη της 25ης Ιουνίου: θα αφήσουμε να σκορπιστούν αυτά τα κονδύλια στους ανέμους της κερδοσκοπίας και της επιδότησης συγκεκριμένων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων; Ή θα γίνει κάθε διαθέσιμο ευρώ ένα πολύτιμο εργαλείο για την στρατηγική κοινωνική και οικονομική μεταβολή που απαιτεί η εποχή μας;

Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση καταθέτουμε 5 συγκεκριμένα παραδείγματα για τη δυνατότητα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου μέσα από την παραγωγική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων:

Πρώτον: Θεσπίζουμε Ταμείο Βιομηχανίας και Νέων Τεχνολογιών.

Για τη χρηματοδότηση της «οικονομίας της γνώσης» και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας με διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Με στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Δεύτερον: Αναβαθμίζουμε το δικό μας δημιούργημα, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Με τριπλασιασμό των διαθέσιμων πόρων για την χρηματοδότηση της Γενικής Έρευνας, της Καινοτομίας και για την ενδυνάμωση ειδικά των νέων ερευνητών. Για να σταματήσει στην πράξη και όχι στα λόγια το γνωστό brain drain.

Τρίτον: Ιδρύουμε Ταμείο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών.

Για να χρηματοδοτήσουμε την μικρομεσαία επιχείρηση, τον Έλληνα αγρότη, με κεφάλαιο κίνησης, μικροπιστώσεις, εμπορικές και αγροτικές πιστώσεις. Για να σταματήσει επιτέλους ο χρηματοδοτικός αποκλεισμός που υφίστανται σήμερα το 95% σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέταρτον: Θεσπίζουμε Ταμείο Ενεργειακής Δημοκρατίας.

Για την χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αποκέντρωσης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε νοικοκυριά, ΜμΕ, σε αγρότες και Ενεργειακές Κοινότητες. Μια ακόμη πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019. Με στόχο την μείωση του κόστους ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

Πέμπτο: Επανασυστήνουμε τη Δομή στήριξης της Μικρομεσαίας Επιχείρησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που είχαμε δημιουργήσει την περίοδο 2015-2019 και κατάργησε η ΝΔ, μαζί με τα Επιμελητήρια και τις Ενώσεις τους, ακριβώς για να διασφαλίσουμε την ενεργητική συμμετοχή των παραγωγικών φορέων στο δημόσιο σχεδιασμό. Αλλά και για να ενδυναμώσουμε και να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης.

Για εμάς, η πρόταση εξουσίας δεν είναι απλά μία εναλλακτική διαχείριση ενός δεδομένου μοντέλου. Αντίθετα, είναι μία πρόταση στρατηγικής ανάταξης του αναπτυξιακού δρόμου με πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση: την ανάπτυξη με όρους αειφορίας, βιωσιμότητας και δικαιοσύνης ως αναγκαία προϋπόθεση για μια κοινωνία ευημερίας, ίσων ευκαιριών και συλλογικής ασφάλειας.

253 – Σ.Παναγούτσος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία προσπάθησα να πείσω τους συνομιλητές μου ότι υπάρχει ελπίδα και προοπτική για την ανάπτυξη εκ νέου του Έβρου. Τους μίλησα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής όσο αφορά στον πρωτογενή τομέα. Τους μίλησα για φράγματα, για αναδασμούς, για δίκτυα συγκοινωνιών, για μεταποιητικές επιχειρήσεις, για ενεργειακές κοινότητες αγροτών και κτηνοτρόφων. Τους μίλησα για την ασφάλεια, που προσφέρει το κοινωνικό κράτος, όπως η καλή δημόσια περίθαλψη και η υψηλού επιπέδου δημόσια εκπαίδευση, στους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους […]

205 – πολλαπλά πρόσωπα – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Ειδικά εδώ στο Σουφλί, πολύ κοντά στο Δάσος της Δαδιάς που μεγάλο του μέρος κάηκε στην περσινή καταστροφική πυρκαγιά και ενώ δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα οι συνέπειες της πυρκαγιάς, τολμάνε να μιλάνε για εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Εδώ στο Σουφλί που ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι χρόνια τώρα από πλημμύρες και καταστροφές σε καλλιέργειες, θερμοκήπια, αποθήκες και σπίτια. Εδώ στο Σουφλί που βλέπουν οι κάτοικοι να περνάν κάθε τόσο γεμάτα τρένα με επικίνδυνο πολεμικό ΝΑΤΟικό εξοπλισμό από τη σιδηροδρομική γραμμή δίπλα από τα σπίτια τους, θεωρούμε ότι τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον δεν είναι δευτερεύοντα, αλλά ουσιαστικά και πρωτεύοντα και οι πολιτικές όλων των κομμάτων πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου μπροστά στις βουλευτικές αλλά και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές».

[…] Η προσπάθεια για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Δάσος της Δαδιάς δεν θα περάσει. Οι κινητοποιήσεις φορέων και σωματείων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, η συνέχεια και η κλιμάκωσή τους τις οποίες το ΚΚΕ στηρίζει ολόπλευρα με όλες του τις δυνάμεις είναι η εγγύηση ώστε να μην πραγματοποιηθεί η αρνητική αυτή εξέλιξη.

Αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά εγκλήματα που εξελίσσονται σε όλο τον Νομό Έβρου, όπως η εγκατάσταση του LNG, η ανυπαρξία αντιπυρικών και αντιπλημμυρικών έργων κ.ά. Σημείωσε πως όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν σε αυτού του είδους την ανάπτυξη που έχει ως σκοπό τα κέρδη των μεγάλων ομίλων και όχι τα συμφέροντα του λαού, την προστασία του περιβάλλοντος. Για αυτό άλλωστε και στην πρόσφατη επίσκεψή τους όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δεν είπαν κουβέντα για αυτά τα ζητήματα

[…] Οι κυβερνώντες, πρώην και νυν, βρίσκονται σε μια συνεχή αντιπαράθεση με ξύλινα σπαθιά, για το ποιος είναι πιο “πράσινος”, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα αστικά κόμματα.

Είναι μια κάλπικη διαμάχη που επιδιώκουν να κρύψουν την κοινή στρατηγική τους, τη συνενοχή τους στην υλοποίηση της “πράσινης μετάβασης”, των στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕ και των εγχωρίων ομίλων για την Ενέργεια, την εμπλοκή της χώρας στον ΝΑΤΟικό σχεδιασμό και στον πόλεμο. Ενισχύουν τους πράσινους ομίλους που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους ακόμη και τους τόπους μαρτυρίου της Γυάρου και της Μακρονήσου, τον Γράμμο.

Έχουν πετύχει την “ομοιομορφία” πολλών βουνών, που είναι πλέον γεμάτα δρόμους, εισαγόμενες γερμανικές και αμερικανικές ανεμογεννήτριες, πάρκα φωτοβολταϊκών και κατεστραμμένα φυσικά οικοσυστήματα, πλημμύρες. Μετατρέπουν την Ελλάδα σε ηλεκτρικό εργοστάσιο.

Αυτή είναι η “πράσινη μετάβασή” τους.

Αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος που μας επιτρέπει να λέμε με αποφασιστικότητα ότι όποιος και να κερδίσει στις εκλογές, η πολιτική του θα είναι ίδια.

Οι παραινέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για δίκαια μετάβαση είναι τουλάχιστον αστείες. Η δική του πολιτική, οι δικές του πράσινες λύσεις είναι η αφετηρία της ακρίβειας που θα είναι μεγαλύτερη το επόμενο διάστημα.

Η ΝΔ απλά του πήρε όχι μόνο τη σκυτάλη, αλλά και την μπάλα της δήθεν πράσινης μετάβασης από τα χεριά και παίζει πιο επιθετικά.

Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να σκεφτούν και να δράσουν αποφασιστικά με βάση την πολύτιμη πείρα των τελευταίων χρόνων.

Ποιος είπε την αλήθεια, ποιος μπήκε μπροστά στον αγώνα για τα προβλήματά τους και ποιοι προσπάθησαν να τους εξαπατήσουν και να τους παγιδεύσουν.

Όλα αυτά τα χρόνια, το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα αστικά κόμματα, προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να προειδοποιήσει τον λαό για το τι θα συμβεί.

Προσπάθησε να φωτίσει τους πραγματικούς στόχους της “απελευθέρωσης” της αγοράς Ενέργειας και της “πράσινης μετάβασης”.

Ανέδειξε έγκαιρα τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει για τον λαό η υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ και μπήκε μπροστά για να οργανωθεί η αντίσταση και η αντεπίθεση των εργαζομένων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με πρωτοπόρες τις δυνάμεις του ΚΚΕ, ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, που έχουν τουλάχιστον φρενάρει νέες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.

Τα προηγούμενα χρόνια από τα κοινοτικά προγράμματα και τους αναπτυξιακούς νόμους οι μεγάλοι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, οι εφοπλιστές και οι τράπεζες σημείωσαν ρεκόρ κερδών. Δίκαια πανηγυρίζουν αφού αυτοί ωφελήθηκαν και θα ωφεληθούν από τα 200 δισ. για “πράσινες επενδύσεις”.

Όλοι αυτοί έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για το αν θα έχουμε σταθερή και δυνατή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Γιατί έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση.

Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που μας έφερε στη σημερινή κατάσταση, που γεννά την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, την αβεβαιότητα πώς θα καλύψουμε ένα βουνό από υποχρεώσεις.

Γι’ αυτό με την ψήφο μας στο ΚΚΕ δείχνουμε ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους πραγματικούς από τους ψεύτικους φίλους του περιβάλλοντος

179 – Σ.Μαραγκοζάκη – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Διότι Ο βασιλιάς άνθρακας εκθρονίσθηκε προς χάριν της μετάβασης στα χλοερά λιβάδια με τα πράσινα άλογα και τα καταπράσινα δολάρια του συστημικού τους βούρκου. Η προστασία του περιβάλλοντος συνιστά απλώς πρόφαση για τις νέες αντιλαϊκές αμαρτίες τους […]