Author: Χ. Κασίμης

163 – Χ. Κασίμης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

Η απόφαση να συμμετάσχω στις ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Αρι στεράς είναι πρωτίστως πολιτική και δευτερευόντως προσωπική. Πολιτική, γιατί απέναντι στην κρίση της ευρωπαϊκής όσο και της εγχώριας αγροτικής πολιτικής, που οδήγησαν στις μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις , χρειάζεται να αντιπαρατεθεί ένα σχέδιο προτάσεων που θα οδηγεί σε μία διέξοδο από την κρίση, στηρίζοντας τη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής και του εισοδήματος και δεν θα ακυρώνει την πράσινη μετάβαση […] Για τη χώρα μας, η αναθεώρηση της ΚΑΠ συνεπάγεται την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου, που θα πρέπει να έχει προτεραιό- * Την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών για τις μικρές εκμεταλλεύσεις από τη σύγκλιση των δικαιωμάτων και από τον αποκλεισμ Την ενίσχυση της συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών και τη δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. * Την αύξηση της στήριξης στους νέους γεωργούς σε πάνω από το 2% των Άμεσων Ενισχύσεων. Την αναθεώρηση και την απλοποίηση των Οικολογικών Σχημάτων. * Την ενσωμάτωση στο Στρατηγικό Σχέδιο των επιπλέον επιλέξιμων βοσκότοπων από την εφαρμογή του νέου ορισμού τους, καθώς καιτην ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχε δίων Βόσκησης . * Τον ανασχεδιασμό των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για κατ λύτερη αξιοποίηση των πόρων προς όφελος του αγρότη. * Την κατάρτιση ενός ειδικού προγράμματος, που θα συμβάλει στο σχέδιο οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανασυγκρό τησης της Θεσσαλίας. Η Νέα Αριστερά θέτει ως στρατηγική προτεραιότητα του Σχεδίου για την ΚΑΠ την επισιτιστική αυτονομία της χώρας, μέσα από έναν ανασχεδιασμό της πολιτικής που θα ενισχύει την επισιτιστική της ασφάλεια και θα τοποθε τεί ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής της την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας -ποιότητας , ασφάλειας και ταυτότητας , με βράχυνση της αλυσίδας παραγωγής επ ‘ ωφελεία παραγωγών και καταναλωτών, με σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον. Για όλα τα παραπάνω, δεσμεύεται να εκπροσωπήσει σθεναρά τους Έλληνες αγρότες στο Ευρωκοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

41 – Χ. Κασίμης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…]Η σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά οφείλει να δίνει αξιόπιστες απαντήσεις στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κλιματικής αλλαγής.[…]