Author: Κ. Σκρέκας

545 – Κ. Σκρέκας – ΝΔ

provide an attachment id!

*[…] Πριν από πέντε-έξι χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη. Μπήκαμε στον χάρτη αυτό, όταν καταφέραμε το 2012-2014 να περάσει από τη χώρα μας, αντί της Βουλγαρίας, ο αγωγός ΤΑΡ (Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου). Στη συνέχεια ενισχύθηκε η θέση μας μέσα από τη δυνατότητα για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και προσεχώς στην Κόρινθο, (πρότζεκτ) που βρίσκεται κοντά στη λήψη της επενδυτικής απόφασης. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα φέρουν χαμηλότερη τιμή ενέργειας και μάλιστα προβλέψιμη. […] βάσει έρευνας της ΕΥ, η Ελλάδα θεωρείται ως η δεύτερη ελκυστικότερη χώρα παγκοσμίως ως προς την προσέλκυση επενδύσεων σε ΑΠΕ, ενώ διατύπωσε την εκτίμηση ότι «είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, λόγω της ηλιακής ενέργειας, στόχος είναι ως το 2030 το 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ.[…] για να επιτευχθούν οι στόχοι, χρειάζονται επενδύσεις άνω των 15 δισ. ευρώ σε έργα ΑΠΕ, συν άλλα 10 δισ. για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και διασυνδέσεις, χωρίς να συνυπολογίζονται τα 15 δισ., που θα διατεθούν για αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.[…]

477 – Κ. Σκρέκας – ΝΔ

provide an attachment id!

*Στην Ελλάδα δεν παράγουμε ακόμα αέριο, όμως η Exxon Mobil ολοκλη ρώνειτην εκτίμησή της για τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέσα από τις έρευνες που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια. Οι πρώτες ενδείξεις μάς κάνουν να νιώθουμε αισιοδοξία για ό ,τι μπορείνα βρεθεί κάτω απ’ τον βυθό. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, πρώτα θα πρέπει να κάνουμε γεώτρηση και να δούμε ανστ’ αλήθεια υπάρχει. Πιστεύουμε ότι στο τέλος του 2025 θα ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις και τότε θα ξέρουμε. Αν είμαστε τόσο τυχεροί , τότε το μέγεθος του οικοπέδου – που έως τώρα υπολογίζεται ότι θα βρούμε – θα είναι αρκετό για την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε χρόνο. Το ίδιο συνέβη και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Και αυτή είναι μία από τις βασικέςπροκλήσειςτου μέλλοντος. Τα κενά της εφοδιαστικής αλυσίδας αερίου και πετρελαίου που δημιουρ γούν την αύξηση των τιμών», είπε ο κ. Σκρέκας αναφερόμενος στις έρευνες που θα γίνουν νοτιοδυτικά της Κρήτης γιανα διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εκμε ταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερί ου στα θαλάσσια μπλοκ. Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών, τόνισε ότι « η Ελλάδα δεσμεύτηκε για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων ήδη από το 2019, πριν κανπροκύψουν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σημε ρινές πληθωριστικές και γεωπολιτικές πιέσεις

247 – Κ. Σκρέκας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους, όπως βιομηχανία μπαταριών (λιθίου) και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μεταλλοβιομηχανία, αλλά και βιομηχανία τροφίμων, η οποία συμμετέχει κατά 35% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της συνολικής εν Ελλάδι μεταποίησης. Θα φανεί η προτεραιότητά μας στις επόμενες κυβερνητικές δράσεις που θα ανακοινωθούν […] Οι χώρες που επιβίωσαν ισχυρότερες από την πανδημία του κορωνοϊού είχαν δυνατή βιομηχανική βάση. Θέλουμε οι βιομηχανίες που εδρεύουν στην Ελλάδα να έχουν τα εχέγγυα να παράγουν και για τις ανάγκες τους, γι’ αυτό έχουμε δώσει βάρος στις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

118 – Κ. Σκρέκας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και η μείωση της παραγωγικής ικανότητας λόγω ελλείψεων σε προσωπικό θα φέρουν ελλείψεις σε αγροδιατροφικά προϊόντα. Δηλαδή σε τρόφιμα και αυτό από τη μια έχει ως αποτέλεσμα μια πιθανή αύξηση των τιμών και από την άλλη το πρόβλημα ότι μας λείπουν τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη […] η Κυβέρνηση εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα καιτης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων […] οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και η μείωση της παραγωγικής ικανότητας λόγω ελλείψεων σε προσωπικό ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς με αγροδιατροφικά προϊόντα. Δηλαδή σε τρόφιμα και αυτό, από τη μια έχει ως αποτέλεσμα μια πιθανή αύξηση των τιμών και απότην άλλη ελλείψεις σε προϊόντα που έχουμε ανάγκη […]