Author: Κ. Βέττα

556 – Κ. Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Οι κυβερνητικές προτεραιότητες είναι προσανατολισμένες αποκλειστικά στις τουριστικές οικονομικές « επιδόσεις» . Αποτέλεσμα της επιλογής αυτής είναι ο ελληνικός Του ρισμός σήμερα να παρουσιάζει ουσιαστικές ελλείψεις, όπως η υψηλή εξάρτηση από εξωγενείς πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, η αδυναμία αντιμετώπισης των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή , όπως στην περίπτωση της Θεσσαλίας και του Έβρου, η υποβάθμιση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, όπως στην περίπτωση της Ακρόπολης, η απαξίωση των υφιστάμενων υποδομών και η έλλειψη κατασκευής νέων, η ελλιπής χρηματοδότηση , ειδικά των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι δυσβάστακτες συνθήκες εργασίας και οι χαμηλές αμοιβές, με συνέπεια τη μεγάλη φυγή των εργαζομένων από τον τουρισμό, η απαξίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολουμένων στον κλάδο. Δυστυχώς, η επίκληση ενός « βιώσιμου τουριστικού μοντέλου» από την κυβέρνηση της ΝΔ γίνεται μόνο για λόγους επικοινωνιακούς. Στην πράξη όμως καθυστερεί την εκπόνηση του Ει δικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό και τη θεσμοθέτηση περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων, ενώ καταργεί και το ελάχιστο αδόμητο όριο 30 μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού, επιτρέποντας την πλήρη εμπορική του εκμετάλλευση, την ίδια στιγμή που άλλα κράτη-μέλη θεσπίζουν αδόμητες παράκτιες ζώνες που ξεκινούν από τα 100 μέχρι και τα 250 μέτρα από τον αιγιαλό. Παράλληλα, δεν έχει προχωρήσει καν σε λήψη μέτ τρων, όπως συνέστησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, για την «προώθηση των λύσεων, που βασίζονται στη φύση με βάση το οικοσύστημα, στις εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και σχέδια, και την παροχή επενδύσεων για την ανάπτυξή τους». Αυτό που σήμερα προωθείται είναι μία τουριστική ανάπτυξη χωρίς όρους και κανόνες. Αντιθέτως, το νέο τουριστικό μοντέλο που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφενός ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επισκεπτών της χώρας, αφετέρου θέτει κανόνες που προστατεύουν το περιβάλλον και λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας. Εξασφαλίζει βιώσιμες και πράσινες επιχειρήσεις, ικανοποιητικά εισοδήματα και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ευημερία και ποιότητα ζωής για τις τοπικές κοινότητες, προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μας για τις μελλοντικές γενιές. Για εμάς, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα του ελληνικού Τουρισμού είναι άμεσα συνυφασμένες με την αντιμετώπιση της εποχικότητας, με την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού , με την προστασία του περιβάλλοντος, με τη διαχείριση των αποβλήτων, με την αντιμετώπιση της μόλυνσης αέρα και νερού. Λειτουργούν επίσης προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, καλύπτοντας παράλληλα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνθηκών εργασίας, υγείας και ασφάλει ας των εργαζομένων. […] Οι μέχρι σήμερα κυβερνητικές πολιτικές αποκλίνουν κατά πολύ από τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης . Με αποφάσεις που αδιαφορούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που αγνοούν τη στεγαστική κρίση και που, εν τέλει , προωθούν παρωχημένα μοντέλα του ριστικής ανάπτυξης, που στοχεύουν αποκλειστικά στην προσέλκυση μαζικού τουρισμού , με στρεβλή διαχείρι ση των φυσικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων της χώρας, δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Απαιτείται επομένως αλλαγή παραδείγματος και άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την υιοθέτηση στην πράξη και όχι στα λόγια, πολιτικών που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτε ρο μέλλον για όλους, βιώσιμο και ανθεκτικό.

423 – Κ. Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Η συρρίκνωση και η απαξίωση της δημόσιας Υγείας είναι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης καθώς το μόνο που την απασχολεί είναι να παραδώσει σε μικρά και μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα την παρακαταθήκη και τις υποδομές του Ε. Σ.Υ.. Στην Π.Ε. Κοζάνης, το σχέδιο εκτυλίσσεται ήδη από το 2020 με την πανδημία, την υποστελέχωση, την αδιαφορία θέσπισης κινήτρων για προσέλκυση ιατρών και νοσηλευτών, την παραχώρηση ζωτικών τομέων σίτισης, φύλαξης και καθαριότητας σε ιδιώτες εργολάβους και, βέβαια, με την ρητά διατυπωμένη άποψη ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκομεία σε κοντινές αποστά σεις, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο, ότι είτε το ΄΄Μαμάτσειο΄΄ είτε το ΄΄Μποδοσάκειο ΄΄ , πρέπει να τεθούν σε καθεστώς απαξίωσης και κλεισίματος.. Σήμερα, βιώνουμε ένα ακόμη επεισόδιο, με τις Μ.Ε.Θ. των νοσοκομείων μας, είτε να είναι κλειστές, είτε να υπολειτουργούν, καθώς οι προκηρύξεις δεν καλύπτονται μιας και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για τους υποψηφίους σε μία περιοχή, υπενθυμίζω, όπου -στα χαρτιά προβλέπεται ρήτρα δίκαιης μετάβασης, με ειδική μέριμνα για την Π.Ε. Κοζάνης. Κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση για το θέμα, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει αρμοδίως, αξιώνοντας ότι θα διαψεύσει κάθε σενάριο που διακινείται για κλείσιμο των Μ.Ε.Θ. στην Π.Ε. Κοζάνης και, ταυτόχρονα, θα λάβει έστω και με μεγάλη καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη κάλυψη των οργανογραμμάτων στα νοσοκομεία της περιοχής. Η διεκδίκηση για ένα δημόσιο και δωρεάν Ε.Σ.Υ. με ποιοτικές υπηρεσίες και παροχές προς τους εργαζομένους και τους πολίτες δεν θα σταματήσει ποτέ, παρά τις αντίθετες επιδιώξεις και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης» ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Υγείας Θέμα: περασμίνο Μεγάλαπροβλήματα στην λειτουργία των Μ.Ε.Θ. της Π.Ε. Κοζάνης ” Το τελευταίο διάστημα, οξύνεται το πρόβλημα που υφίσταται με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας. Συγκεκριμένα, στο Γ.Ν. Κοζάνης ΄΄Μαμάτσειο΄΄, δεν έχουν καλυφθεί τα κενά στο οργανόγραμμα, καθώς έχουν παραμείνει δύο (2) ουσιαστικά γιατροί για την υποστήριξη και την λειτουργία της Μονάδας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας να οδηγούνται σε άλλες Μονάδες της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη κατάσταση, με την δραματική υποστελέχωση έχει οδηγήσει σε εξοντωτικές συνθήκες εργασίας τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ. με όποιες επιβαρυντικές συνέπειες προκύπτουν για την σωματική και ψυχική τους αντοχή. Στην Πτολεμαΐδα, στο Γ.Ν. ΄΄Μποδοσάκειο΄΄ , η Μ.Ε.Θ., ελλείψει ιατρών, είναι κλειστή ουσιαστικά από τον Νοέμβριο, την ώρα που ο εξοπλισμός και η υποδομή της θα μπορούσε –όπως συμβαίνει και με το Νοσοκομείο της Κοζάνης- να την καταστήσει ως κέντρο αναφοράς και νοσηλείας. Την ίδια ώρα, οι προκηρύξεις για τους ιατρούς στην οικεία 3η Υ.Π.Ε. καθίστανται άγονες καθώς δεν εμπεριέχουν κανένα θεσμικό και οικονομικό κίνητρο, ενώ απουσιάζει πλήρως η θεσμοθετημένη, αλλά ουδόλως εφαρμοσμένη ρήτρα απολιγνιτοποίησης, που προέβλεπε ειδική μέριμνα για την περιοχή. Οι παραπάνω ανησυχητικές εξελί ξεις επιβεβαιώνουν στην πράξη, τις διαρροές στα Μ.Μ.Ε. ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να κλεί σει μία από τις δύο Μονάδες γεγονός που συνιστά δραματική απαξίωση του Ε.Σ.Υ. της περιοχής, και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στουςπολίτες. Επειδή η υποστελέχωση των Μ.Ε.Θ. δημιουργεί έντονη ανησυχία στους πολίτες για ενδεχόμενο κλείσιμο τους, ενώ επιβαρύνει το έργο των υφιστάμενων ιατρών. Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί -δίνοντας θεσμικά και οικονομικά κίνητρα- ώστε να καλυφθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις στις Μ.Ε.Θ. των νοσοκομείων της Π.Ε. Κοζάνης; 2. Προτίθεται να προχωρήσει στο κλείσιμο Μονάδων Εντατικής θεραπείας στην Π.Ε. Κοζάνης, όπως αναφέρεται στα Μ.Μ.Ε.;

402 – Κ. Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*Η περιοχή [Κοζάνη] σημειώνει ρεκόρ ανεργίας, μετανάστευσης, φτωχοποίησης, δημογραφικής κατάρρευσης και οικονομικής υποχώρησης, ενώ στο πεδίο της τηλεθέρμανσης υπάρχουν χρονίζοντα ερωτήματα, κενά και μεγάλα προβλήματα. Ως εκ τούτου, για να ανασχεθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα αιτήματα του Δήμου για παράταση της λειτουργικής ενίσχυσης από τα 10 στα 15 χρόνια, διατήρηση μέσης τιμής αερίου, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, επιμήκυνση της θερμαντικής περιόδου και εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι η τηλεθέρμανση θα είναι βιώσιμη, αδιάλειπτη και προσιτή για τους πολίτες. Στη συνέχεια, απευθυνόμενη προς τον κ. Ζυγούρη, ζήτησε διευκρινηση για το αν υπάρχει και ποια είναι η προστιθεμένη αξία στο κατά κεφαλήν εισόδηματων πολιτών από τα έργα των μεγάλων ομίλων που προκρίνει η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την λογική της ενεργειακής δημοκρατίας και της πλουραλιστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, ζήτησε τις απόψεις του, για το αν αρκεί η νομοτεχνική αλλαγή γιακατ΄ εξαίρεση παράταση των μικρών έργων τηςΔυτικής Μακεδονίας που εξήγγειλε ηΥφυπουργόςκ. Σδούκου, έπειτα από την επισήμανση καιτο αίτηματηςκ. Βέττα στηνπρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

368 – Κ. Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*[…] Αυτό το νομοσχέδιο, κατατίθεται χωρίς επαρκή διαβούλευση, περιλαμβάνει ετερόκλητες διατάξεις και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα, όπως η διαχείριση των υδάτων, οι ενεργειακές κοινότητες και οι μικροί παραγωγοί και βέβαια, την απίστευτη καθυστέρηση με το Ειδικό Χωροταξικό για τις Α.Π.Ε., η έλλειψη του οποίου ναρκοθετεί το περιβάλλον, τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις προοπτικές ολόκληρων περιφερειών όπως, εν προκειμένω, η Δυτική Μακεδονία. […] Με τις νέες ρυθμίσεις καταργούνται οι σταθερές τιμές και οι προθεσμίες για τα εξαιρούμενα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων και των μικρών επενδυτών, που μέχρι τώρα είχαν οι περιοχές απολιγνιτοποίησης, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε απόλυτο αδιέξοδο. […] Παράταση της διάρκειας ισχύος της λειτουργικής ενίσχυσης- της «ταρίφας»- από τα 10 στα 15 έτη. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, καθώς με τις σημερινές προβλέψεις θα υπάρχει πολύ χαμηλή επιδότηση της τιμής για τους καταναλωτές, γεγονός που θα αυξήσει δραματικά το κόστος της θέρμανσης Τροποποίηση της πρόβλεψης για ένταξη του νέου συστήματος τηλεθέρμανσης σε ανοιχτό ανταγωνισμό, χωρίς προτεραιότητα, μετά την δεκαετία Επιμήκυνση θερμαντικής περιόδου από 1η Οκτωβρίου ως τις 31 Μαΐου Μείωση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 μέσω αλλαγής του υπολογισμού. Εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού […] είναι εξόχως ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά, καμία ενημέρωση για την Πτολεμαΐδα V. Πρέπει να λήξει άμεσα και χωρίς αστερίσκους η ανασφάλεια των πολιτών. Να σταματήσουν οριστικά τα μεγάλα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, το κόστος, τους διαγωνισμούς, τις συνδέσεις, τις υποδομές, τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση. […]

38 – Κ. Βέττα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…]Η επέκταση των Α.Π.Ε. είναι ένας αναγκαίος όρος για την πράσινη μετάβαση, αλλά ο τρόπος που υλοποιείται από την κυβέρνηση –με την απουσία Ειδικού Χωροταξικού και την βίαιη και άδικη απολιγνιτοποίηση- είναι στρεβλός, αυξάνει την ανεργία και ναρκοθετεί την αναγκαία κοινωνική συναίνεση, το περιβάλλον και τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.[…]