Author: Μ. Χριστοδουλάκης

618 – Μ. Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Το ΠΑΣΟΚθέλει να γίνει ο πόλος συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων από θέση ενισχυμένης εκλογικής επίδοσης. Εκτιμώ ότι η λογική των «μετώπων» ή του στείρου «αντί» έχει βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και δεν αντέχουν στο χρόνο. Αντίθετα, απαιτούνται βαθιές πολιτικές και ιδεολογι κές επεξεργασίες που θα απαντήσουν στα μείζονα διακυβεύματα της εποχής, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή μετάβαση, ο παραγωγικός μετασχηματισμός, ο εκσυγ χρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η εμβάθυνσητου κοινωνικού κράτους. Να απαντήσουμε με λίγα λόγια πώς φανταζόμαστε τηνΕλλάδα σε δέκα χρόνια από σήμεραστο ευρωπαϊκό και στο διεθνές στερέωμα […]

443 – Μ. Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[,,,] Αποδυνάμωση του ρόλου του δημοσίου, σε κρίσιμα ζητήματα ελέγχου και χάραξης πολιτικής, με προεξάρχον το άνοιγμα της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία. Δημιουργία μίας ολιγοπωλιακής οικονομίας του δημόσιου δάσους με την ανέλεγκτη είσοδο ισχυρών οικονομικά ιδιωτών. Απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε σειρά από αρμοδιότητες, είτε αυτό λέγεται καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, είτε λέγεται καθαρισμός και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων, που περνάει από του Δήμους στην ΕΥΔΑΠ. Εμμονικός συγκεντρωτισμός, όπως διαφαίνεται στο Πρόγραμμα Απόλλων. […] Πρώτα αφήνει τους υφιστάμενους νόμους να πέσουν σε αχρησία, όπως έγινε για παράδειγμα με τα Τοπικά και Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δόμησης. Μετά υποβαθμίζει δομές και υπηρεσίες, χωρίς ουσιαστική ενίσχυση σε χρηματοδότηση και προσωπικό, όπως έγινε με τις Υπηρεσίες Δόμησης των δήμων και με τη Δασική Υπηρεσία. Και τέλος, έρχεται και μας λέει ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση είναι είτε η αγορά, όπως γίνεται με τα δάση, είτε η ίδια η κυβέρνηση, όπως γίνεται με τις διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση. […] Το μετοχικό κεφάλαιο για το νέο Οργανισμό είναι μόλις 1 εκατ. Λόγω της σημασίας και των αρμοδιοτήτων που έχει να αναλάβει αυτός ο νέος Οργανισμός είναι σίγουρο ότι αυτό δεν φτάνει. Θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια. Και σε μία επόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που δεν θα περάσει από την Βουλή, που θα την υπογράψετε αποκλειστικά εσείς, ποιος μας εγγυάται ότι αυτά δεν θα αναζητηθούν στον ιδιωτικό τομέα, που θα αποκτήσει έτσι μετοχική συμμετοχή στον οργανισμό; Και ποιος μας εγγυάται ότι αυτή σταδιακά δεν μπορεί να γίνει πλειοψηφική, χωρίς καν νομοθετική ρύθμιση; Σας απαντώ εγώ. Κανείς δεν μας το εγγυάται. Γιατί η νομική μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που επιλέγετε, αφήνει ακριβώς την πόρτα της άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης του νερού ΟΡΘΑΝΟΙΧΤΗ. Για αυτό, λοιπόν, από αυτό εδώ το βήμα, ζητάμε καθαρά, την απόσυρση του συνόλου των διατάξεων που αφορούν τον ΟΔΥΘ, και ζητάμε την εκκίνηση, από μηδενική βάση, ενός διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιστημονικούς φορείς, όπως θα έπρεπε ήδη να είχατε κάνει. […] Ως ΠΑΣΟΚ, είμαστε αξιακά υπέρ της «ενεργειακής δημοκρατίας», μέσω της δημιουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων, όπου θα καταναλώνουν την ενέργεια που οι ίδιες παράγουν. Η προσπάθεια μετατροπής τους σε προνομιακούς καταναλωτές ενέργειας που παράγουν άλλοι, μας βρίσκει αντίθετους. […]

292 – Μ. Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., Μανώλης Χριστοδουλάκης, τάχθηκε υπέρ της απόσυρσης του νομοσχεδίου, πρόσθεσε ότι η μελέτη για τη Θεσσαλία έπρεπε να είχε περάσει από τη Βουλή καιτόνισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκτός του φορέα ΟΔΥΘ.

231 – Μ. Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Οικονομική ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς την ύπαρξη ενός σύγχρονου, απλού και σταθερού θεσμικού πλαισίου που εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή του από τη δημόσια διοίκηση . Βιώσιμη ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με τη μονομερή έμφαση στην υπερδόμηση , η οποία επιβαρύνει το αστικό περιβάλλον, αλλά και αυξάνει τις στεγαστικές ανισότητες σε βάρος των πιο αδύναμων, δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τα πορίσματα της επιστήμης […]

248 – Μ. Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Στις 19 Μαΐου 2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ Β’ 3475), ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 1 “αποσκοπεί στον καθορι σμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων […] Επειδή η προστασία των ακινήτων και της ανθεκτικότητάς τους στις πυρκαγιές δεν πρέπει να επαφίεται στην προαίρεση των ιδιοκτήτων τους, αλλά η Πολιτεία να συνδράμει αποφασιστικά, χωρίς επιπρόσθετες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ερωτάσθε κ. υπουργέ 1. Προσανατολίζεται τοΥπουργείο στην χρονική επέκταση της προθεσμίας υποβολής του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και της ΤεχνικήςΈκθεσης στις Τριμε λείς Επιτροπές Δειγματοληπτικού Ελέγ χου; 2. Ποιος είναι ο βαθμός συμμόρφωσης των ιδιοκτητών ακινήτων στις απαιτήσεις της εγκυκλίου από την ανάρτηση στη «Διαύγεια» μέχρι σήμερα; 3. Ποια μέτρα θα λάβει το Υπουργείο για εκείνες τις ιδιοκτησίες οι οποίες δεν θα υποβάλλουν τοΈντυπο Αξιολόγησης ΕπιΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κινδυνότητας και τηνΤεχνικήΈκθεση μέχριτην 31η Μαρτίου 2024; 4. Πόσες τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου έχουν συγκροτηθεί από την ανάρτηση της εγκυκλίου στη Διαύγεια μέχρι σήμερα; 5. Πότε εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξι ολόγησης Επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση;