Author: Σ. Αρναούτογλου

649 – Σ. Αρναούτογλου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Δεν θα πρέπει να περιμένουμε από τη φύση να βρέξει οπωσδήποτε το καλοκαίρι, αλλά να βρούμε τρόπους να προσαρμοστούμε και εμείς και τα οικοσυστήματα, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και ήδη είναι δύσκολες ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές. […] Αυτό που κάνει η κλιματική αλλαγή – κρίση είναι να δίνει έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν θα μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη κατανομή, όμως τα πράγματα πρέπει να επιταχυνθούν. […]

641 – Σ. Αρναούτογλου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον κάτι παραπάνω από εμφανής με έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες αλλά και παρατεταμένες ξηρασίες. Κοντά στο 60% του πληθυσμού των πολιτών που διαβιώνουν στις τέσσερις θεσσαλικές πρωτεύουσες, βρίσκεται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία έκθεση του Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το Δήμο Βόλου να βρίσκεται στην πρώτη θέση κατάταξης, να ακολουθεί η Καρδίτσα, η Λάρισα και τελευταία τα Τρίκαλα. […]

466 – Σ. Αρναούτογλου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Το διακύβευμα των ευρωεκλογών του 2024 είναι πολυσύνθετο και περιλαμβάνει πολιτικές προτεραιότητες . Μία από αυτές είναι το Πράσινο Σύμφωνο, το οποίο δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε επιβράδυνση της υλοποίησης του καθώς η στροφή προς τα δεξιά που αναμένε ται στην Ευρώπη ίσως οδηγήσει σε αλλαγή στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή . Η ενεργειακή κρίση καθώς και η ανάγκη απεξάρτησης από τα ρωσικά καύσιμα θα αποτελούν καίρια ζητήματα με διαφορετικές προσεγγίσεις από τα πολιτικά κόμματα . Ψηλά στην ατζέντα θα παραμείνουν η ανάκαμψη από την πανδημία και η αντιμετώπιση του πληθωρισμού, με εστίαση στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ενώ παράλληλα η ενίσχυση του κράτ τους δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς θα αποτελούν σημαντικά ζητήματα, με αφορμή σκάνδαλα και υποκλοπές και με τα κοινωνικά ζητήματα όπως η μετανάστευση , η κοινωνική ένταξη και η ίση μεταχείριση , να έρχονται συχνά-πυκνά στο προσκήνιο , με έντονες αντιπαραθέσεις . Το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης , η ενίσχυση της ΕΕ και η θέση της στον κόσμο θα τεθούν στο τραπέζι, με διαφορετικές απόψεις για τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα και την αυτονομία των κρατών ενώ βασικές προκλήσεις θα αποτε λέσουν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας , η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και η λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμών . Η Θεσσαλονίκη αποτελεί κρίσιμο γεωγραφικό κρίκο για την Ευρωπαϊκή Ένωση .

470 – Σ. Αρναούτογλου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια σοβαρή απειλή, αλλά ταυτό χρονα φέρνει και νέες ευκαιρίες για αλλαγή και πρόοδο. Εάν αξιοποιήσουμε σωστά αυτές τις ευ καιρίες , μπορούμε να χτίσουμε ένα περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλονγια όλους . Δεν θα πρέπει να γίνει φοβικό σύνδρομο! Αντί για φόβο, χρειαζόμαστε: Ενημέρωση, διότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την επιστήμη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ατομικές και συλλογικές προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και προσαρμογή στις αλλαγές που ήδη συμβαίνουν αλλά και διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπισή της με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Η κλιματική αλλαγή είναι μια σοβαρή πρόκληση , αλλά δεν είναι ανυπέρβλητη. Με γνώση , αποφασιστικότητα και συνεργασία, μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη τωνΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους. Η προσεκτική χωροθέτηση, η υιοθέτηση και τάλληλων τεχνολογιών και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είναι απαραί τητες για την υλοποίηση βιώσιμων και αποδοτικών έργων ΑΠΕ. Μόνο με υπεύθυνη υλοποίηση και ολοκληρωμένο σχεδιασμό οι ΑΠΕ μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη λύση για την ενεργειακή κρίση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε μια εποχή γεμάτη γεωπολιτικές προκλήσεις και αστάθεια, η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει δυναμικά μέτρα για να διασφαλίσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών της. Ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, αναγνωρίζωτηντεράστια δυ ναμική που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχει τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει τις βιομηχανίες μας, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας και να αντιμετωπίσει μερικά από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας. Παρ ‘ όλα αυτά, μόνο η υπεύ θυνη και ηθική αξιοποίηση της τεχνολογίας , σε συνδυασμό με την ανθρώπινη δράση και τη συλλογική προσπάθεια, αποτελεί τον δρόμο προς ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές μέλλον για τον πλανήτη μας. Η υλοποίηση αυτών οφείλει να λάβει υπόψη τις προκλή σεις που σχετίζονται με το ψηφιακό χάσμα, το κόστος και την κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυ χασμό και απώλεια παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών. Σας καλώ, λοιπόν, να με στηρίξετε στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για όλους!

351 – Σ. Αρναούτογλου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] πολιτικές προτεραιότητες είναι το Πράσινο Σύμφωνο και την Κλιματική Αλλαγή, την ενέργεια και την ενεργειακή κρίση, την ανάκαμψη από την πανδημία, το Κράτος Δικαίου, τα κοινωνικά ζητήματα, τη Μετανάστευση, την Τεχνητή Νοημοσύνη.