Political Party: ΚΚΕ

Αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, π.χ., λιγνίτη, υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, πετρέλαιο και φυσικό αέριο κ.λπ.

Συστηματική έρευνα και εξεύρεση νέων πηγών.

Επιδίωξη διακρατικής αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. 

Μείωση του βαθμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας, εξασφάλιση επαρκούς και φθηνής λαϊκής κατανάλωσης, ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, καθώς και των οικιστικών ζωνών, εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης. 

Προστασία της δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος.

Προτεραιότητα στις μαζικές μεταφορές σε σχέση με τις ατομικές, στις χερσαίες σταθερής τροχιάς για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, στις ακτοπλοϊκές για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. 

Περισσότερα: Πρόγραμμα

625 – Σ. Αγριμάκης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

*Η πλήρης απελευθέρωση της ενέργειας, τα αντίστοιχα χρηματιστήρια ενέργειας, η πολιτική της πράσινης ενέργειας” και των ΑΠΕ οδήγησαν σε αμύθητα κέρδη δισεκατομμυρίων για τα μονοπώλια της ενέργειας από τη μια και σε πανάκριβα τιμολόγια και διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας για τον λαό από την άλλη. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ είδαν να χειροτερεύ ουν οι εργασιακές συνθήκες και την εκμετάλλευση να εντείνεται

611 – Δ. Κουτσούμπας – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Η «πράσινη μετάβαση» της ΕΕ και οι διακηρύξεις της περί προστασίας τάχα του περιβάλλοντος αποδείχθηκαν ευρωοδηγίες για την ενίσχυση του κεφαλαίου, με επιδοτήσεις και τοποθέτηση κε φαλαίων σε νέους κλάδους της οικονομίας, με μεγαλύτερες δυνατότητες εξασφάλισης ποσοστού κέρδους σε αυτήν τη φάση. Χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, εκτινάχτηκαν οι τιμές και αυξήθηκε η ενεργειακή φτώχεια, στην προσπάθεια του γερμανικού κεφαλαίου να εξασφαλίσει καλύτερες θέσεις απέναντι στους ανταγωνιστές του. Και , φυσικά, το περιβάλλον δεν σώθηκε. Συνεχίζονται η καταπάτηση και η καταστροφή περιοχών φυσικής ισορροπίας και ομορφιάς από τους ενεργειακούς ομί λους και την εγκατάσταση ΑΠΕ με κριτήριο τα κέρδη τους […]

612 – Β. Τομπουλίδης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Αλλά και γενικότερα, με την ασφάλεια και τη ζωή μας που λογαριάζονται ως κόστος, γι ‘ αυτό και δεν παίρνονται τα αναγκαία μέτρα στους εργασιακούς χώρους, μέτρα αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας, την ίδια ώρα που δίνεται « ζεστό» χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης για μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια και επενδύσεις όπως στην «πράσινη ανάπτυξη » κ.α. «Αυτοί που παράγουν τον πλούτο μπορούν να τον καρπώνονται χωρίς να μπαίνει στη μέση το κέρδος των λίγων. Προϋπόθεση για ναγίνει αυτό όμως είναι η οργανωμένη δράση και συμμετοχή όλων των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία στη διεκδίκηση, στον αγώνα, στη συμπόρευση με το ΚΚΕγια να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές στην οικονομία καιτην κοινωνία […]

613 – Ι. Κολοβού – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Το «σχέδιο» που μπήκε σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια είναι κοινό στις φτωχές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Η κατοικία, η μικροϊδιοκτησία αλλάζει χέρια. Περνάει στα χέρια των ολιγαρχών και των πιστών υπηρετών τους. Αργά αλλά σταθερά η κοινωνία αποσαρθρώνεται και παραλύει . Η ΕΕ δεν έχει πολιτική προστασίας του λαού και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές. Αντίθετα, η ΕΕ θεωρεί αντιοικονομικά τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης και τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα έχει ζήσει ο λαός μας πολλές φορές: στη Μάνδρα, στο Μάτι, στη Θεσσαλία, στη Δαδιά. […]

592 – Β. Μπέλλος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Η «πράσινη μετάβαση», στο όνομα της οποίας πίνουν νερό όλα τα αστικά κόμματα και η ΕΕ, αποδεικνύεται «μαύρη» για τα λαϊκά στρώματα. Οπως είν πε, η «πράσινη μετάβαση» της ΕΕ και οι διακηρύξεις της περί προστασίας τάχα του περιβάλλοντος αποδείχθηκαν ευρω-Οδηγίες για την καταπάτηση και την καταστροφή περιοχών φυσικής ισορροπίας και ομορφιάς από τους ενεργειακούς ομίλους και την εγκατάσταση ΑΠΕ, με κριτ τήριο τα κέρδη τους, και την άγρια καταστολή σε όσους τα αντιπαλεύουν. Οι φόροι , που τάχα θα μειώνονταν, εκτοξεύτηκαν με την προσθήκη των «πράσινων» χαρατσιών και την ψηφιακή φορολεηλασία των αυτοαπασχο λούμενων, την ώρα που οι μεγάλοι όμιλοι απολαμβάνουν φοροασυλία και επιδοτήσεις.

578 – πολλαπλά πρόσωπα – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Άλλη πλευρά, ενδεχομένως με ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αφορά στις επιπτώσεις απ’ τις εργασίες για την εγκατάσταση των ανε μογεννητριών καιτη διάνοιξη δρό μων. Συχνά απαιτούνται εργασίες εκβραχισμού με χρήση βαρέων μηχανημάτων ή/και εκρηκτικών με πιθανά καταστροφικές συνέπειες σε ευαίσθητους γεώτοπους. Ενδεικτικό παράδειγμα σπηλαίου που απειλείται με καταστροφι κές επιπτώσεις, το σπήλαιο Κα στανιάς, στην Λακωνία, η οροφή του οποίου σε ορισμένα σημεία βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα απ’την επιφάνεια της γης. Σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων απ’ το σπήλαιο έχουνχωροθετηθείμε γάλες αιολικές εγκαταστάσεις, ενώ η περιοχή είναι γνωστήγια την ιδιαίτερα υψηλή σεισμικότητα της . Παράλληλα, προβλέπονται εκτε ταμένες εργασίες εκβραχισμού στην ευρύτερη περιοχή. Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια μέτ τρα θα λάβει η κυβέρνηση: – Για την απόλυτη απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε απόσταση μικρότερη τουλάχιστον των 2 χλμ από ευαίσθητους γεωτόπους και ειδικά σπηλαίων (δεδομένου του καταγεγραμμέ νου “θορύβου ταλαντώσεωνστο 1 χλμ). Ώστε να προχωρήσουν στη αναστολήτης εγκατάστασης όλων των έργων ΑΠΕ μέχρι να ολοκλη ρωθούν ειδικές μελέτες επιπτώσεων, που να υπολογίζουν την παραγωγή ταλαντώσεων, τις επιπτώσεις σε έμβιους οργανισμούς και σε κατασκευές, όσο και της αλλη λεπίδρασης των αιολικών πάρκων με το σεισμικό πεδίο της ευρύτε ρης περιοχής, που θα υπολογίζει τη σεισμική επικινδυνότητα, το ανάγλυφο, την ορυκτολογική σύν θέση της περιοχής, και την αλληλεπίδραση των εγκαταστάσεων με το σεισμικόπεδίο.

553 – Κ. Μπασδέκης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

*[…] Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ανέδειξε της πολιτικές κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν ως κόστος τις ανάγκες και την προστασία της ζωής του λαού. Προσδιόρισε ότι πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις «πάτησαν» και συνεχίζουν να «πατούν» όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ώστε να μην παίρνουν μέτρα προστασίας του λαού και της περιουσίας του από φυσικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες. Τόνισε ότι οι ίδιες πολιτικές ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν αποζημιώνονται για το 100% των ζημιών που έχουν πάθει, ότι ακόμα δεν έχουν προχωρήσει έργα αποκατάστασης και προστασίας, που δεν έχουν καμία ουσιαστική στήριξη και ο τόπος τους βρίσκεται αντιμέτωπος με τον μαρασμό.

Επίσης, ο Κώστας Μπασδέκης, έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, χαιρετίζοντας τη μαζική συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του χειμώνα. Τόνισε το ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών, που έχει οδηγήσει σε ξεσηκωμό των αγροτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνολικότερη υποβάθμιση που έχει υποστεί η ζωή του λαού και στην περιοχή του Δομοκού μέσα από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας. Αναφέρθηκε στο «Ταμείο Ανάκαμψης» που δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως σ’ αυτούς της «πράσινης» Ενέργειας που γεμίζουν με φωτοβολταϊκά την εύφορη γη και τα χωράφια στο Νέο Μοναστήρι και ολόκληρη την περιοχή του Δομοκού, ενώ στάθηκε και στους κινδύνους για το λαό της χώρας από την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας τα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Συνεχίζοντας τόνισε τη σύμπλευση που εμφανίζουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελλ. Λύση, Νέα Αριστερά κλπ στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγάλη ταύτιση του στις ψηφοφορίες τόσο στην ελληνική Βουλή όσο και το ευρωκοινοβούλιο. Τόνισε ότι ο λαός θα πρέπει να καταδικάσει πολιτικά και με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές της 9ης Ιούνη τις πολιτικές που τον άφησαν απροστάτευτο και χωρίς έργα πρόληψης και προστασίας απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και γενικότερα όλους όσοι ευθύνονται για τη βάρβαρη καθημερινότητα που βιώνει.

Καταλήγοντας, ο Κώστας Μπασδέκης, επισήμανε ότι το ΚΚΕ είχε από την πρώτη στιγμή είχε προειδοποιήσει ότι η ΕΕ δεν είναι Ένωση των λαών, αλλά Ένωση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Σημείωσε ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αποκαλύπτει ρόλο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτοστατεί στους αγώνες των εργαζομένων και του λαού. […]

516 – Γ. Πρωτούλης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] η κυβέρνηση έχει επιλεκτική ανικανότητα να προστατέψει τα δάση και τις λαϊκές περιουσίες, δηλαδή τα σπίτια, όπως εδώ που είναι κοντά στο δάσος. Η ίδια η ΚΥΑ μιλά για πυροπροστασία ακινήτων εντός και εκτός δασικών εκτάσεων, δηλαδή αυτό που κάνει είναι να μεταφέρει την ευθύνη στους πολίτες, βάζοντάς τους ουσιαστικά ένα νέο χαράτσι . Συγκεκριμένα απαιτεί από τους κατοίκους τέτοιων περιοχών τεχνική μελέτη, δήλωση μέτρων και πρόσληψη μηχανικού για αυτές τις δραστηριότητες και απειλεί όποιον δεν συμμορφώνεται , με πρόστιμα […] ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον, τα δάση και τη λαϊκή περιουσία, ενώ ο περίφημος ευρωπαϊκός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας RescEU είναι τουλάχιστον αναποτελεσματι κός, αφού προωθεί ως κριτήριο την πολιτική κόστους – οφέλους. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί δικαιολογίες για να κρύψει τις ευθύνες της, όπως η επίκληση στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Εξήγησε ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τις κλιματολογι κές αλλαγές, όμως αυτές δεν είναι άλλοθι για να δικαιολογούν την καταστροφή , αλλά αποτελούν αφορμή για πρόληψη. Ακόμα εξέφρασε την ανησυχία του για τα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με την πυροπροστασία, αφού στην πραγματικότητα δεν εξήγγειλε τίτ ποτα ουσιαστικό, παρά μόνο παραγγελία αεροσκαφών που θα παραδοθούν το 2027

478 – Θ. Χιώνης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

*[…] Είδαμε να σκοτώνονται οι λαοί για των αφεντάδων το φαΐ. Ζήσαμε τις τεράστιες καταστροφές. Δάση και περιουσίες να καίγονται, ολόκληρες περιοχές να πλημμυρίζουν. Όταν με την επίσημη βούλα της ΕΕ θυσιάζονται για τις μπίζνες και τις επενδύσεις ακόμα και περιοχές NATURA, όταν δεν παίρνεται κανένα μέτρο πολιτικής προστασίας, όταν δεν φτιάχνονται τα αναγκαία έργα υποδομής γιατί μπαίνουν στον λογαριασμό της εγκληματικής πολιτικής του κόστους – οφέλους. Βιώνουμε τη μεγάλη « γκριζοπράσινη μετάβαση», που σημαίνει πανάκριβη Ενέργεια για τον λαό, απαξίωση ενεργειακών πόρων, διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας και καταστροφή του περιβάλλοντος προς όφελος των κερδών των «πράσινων» κολοσσών. Μετράμε πώς θα βγάλουμε τον μήνα καθώς ο ανταγωνι σμός, η απελευθέρωση όλων των αγορών και η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν φέρνουν ευημερία για όλους, καλούς μισθούς στους εργαζόμενους, χαμηλές τιμές για τα είδη πλατιάς λαϊ κής κατανάλωσης. Οι σάπιες αξίες και αρχές της ΕΕ, οι Οδηγίες, οι κατευθύν σεις και τα ψηφίσματα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, του πολέμου, όσα περάσαμε, είδαμε και βιώνουμε για να διασφαλίζονται τα κέρδη και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαί ου αποτελούν την αντιλαϊκή πολιτική σταθερότητα που θέλει να διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού η ΝΔ και που αποδεικνύε ται μια περιπέτεια δίχως τέλος για τον λαό […]

479 – Β. Τομπουλίδης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

*Είμαστε απομονωμένοι από πραγματικά φθηνή Ενέργεια και καύσιμα, λόγω της “πράσινης” πολιτικής της ΕΕ και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος και
θέρμανσης ή να μειώνουμε τον θερμοστάτη. Είμαστε απομονωμένοι από την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας μας, γιατί η πολιτική της ΕΕ που υλοποι ούν οι ελληνικές κυβερνήσεις, θεωρεί κόστος την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιπυρι κή θωράκιση καιτηναντισεισμική προστασία, την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ο λαός και οι εργαζόμενοι στην ΕΕ είναι απομονωμένοι από τη ζωή που θα μπορούσαν να έχουν με βάση τα επιτεύγματα της ε πιστήμης και της τεχνολογίας. Είναι απομονωμένοι από τα επιτεύγματα και τα προϊόντα τους, αυτά που παράγουν οι εργαζόμενοι . Δεν τα καρπώνονται οι ίδιοι , δεν επιστρέφουν σε αυτούς ούτε σε κοινωνικές παροχές από ένα κοινωνικό κράτος. Γι ‘ αυτό για οτιδήποτε, ακόμα και για την Υγεία και την Παιδεία πρέπει να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη». Κάλεσε τους εργαζόμενους στις εκλογές στις 9 του Ιούνη να ενισχύσουν το ρεύμα αμφισβήτησης που υπάρχει . Να δυναμώσουν την πορεία σύγκρου σης και ρήξης με αυτές τις πολιτικές, να ενισχύσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ.