Category: δευτερογενής παραγωγή

310 – Α. Σδούκου – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Για το επόμενο διάστημα έχουμε στην ατζέντα μας συγκεκριμένα βήματα για τον τομέα των πρώτων υλών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας για το 2024 και το EU CRM Act […] Πρώτον, εξορθολογισμό των ρυθμιστικών κανόνων. Ο Ελληνικός Μεταλλευτικός Κώδικας, παρά τη σχετικά ικανοποιητική εφαρμογή του όλα αυτά τα χρόνια, χρήζει επικαιροποίησης. Μετράει 50 χρόνια ζωής . Το υπουργείο έχει ξεκινήσει να δουλεύει τον εκσυγχρονισμό του. • Δεύτερον, συντόμευση των χρόνων αδειοδότησης εξορυκτικών έργων. Με την εφαρμογή του CRM Act θα πρέπει όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε περίπου δύο χρόνια . • Τρίτον, αξιολόγηση των όρων και των κανόνων της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός των περιοχών NATURA 2000, με εφαρμογή των πλέον αυστηρών κανόνων της ΕΕ. θέλω να είμαι σαφής εδώ. Η εξορυκτική διαδικασία δεν πρέπει να αναπτύσσεται εις βάρος του περιβάλλοντος . Παράλληλα όμως , ένα μεγάλο εύρος ορυκτών πόρων δεσμεύεται εντός αυτών των περιοχών, χωρίς προοπτικές αξιοποίησης και μάλιστα σε κρίσιμα ορυκτά όπως ο βωξίτης. • Τέταρτον, χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων ΟΠΥ και ιδιαίτερα κρίσιμων. Ήδη για φέτος δεσμεύσαμε 15 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα της ΕΑΓΜΕ πάνω στις κρίσιμες πρώτες ύλες […] Η εξορυκτική βιομηχανία είναι θεμελιώδης τομέας για την οικονομία και παράγοντας που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη . Με κάποια αποθέματα παγκόσμιας κλάσης , όπως βωξίτη ή χαλκού, με σημαντικό πλεονέκτημα στα logistics λόγω της γεωγραφίας μας, με εξωστρέφεια και εφαρμογή της πολιτικής μας για τα Ορυκτά, μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα

247 – Κ. Σκρέκας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους, όπως βιομηχανία μπαταριών (λιθίου) και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μεταλλοβιομηχανία, αλλά και βιομηχανία τροφίμων, η οποία συμμετέχει κατά 35% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της συνολικής εν Ελλάδι μεταποίησης. Θα φανεί η προτεραιότητά μας στις επόμενες κυβερνητικές δράσεις που θα ανακοινωθούν […] Οι χώρες που επιβίωσαν ισχυρότερες από την πανδημία του κορωνοϊού είχαν δυνατή βιομηχανική βάση. Θέλουμε οι βιομηχανίες που εδρεύουν στην Ελλάδα να έχουν τα εχέγγυα να παράγουν και για τις ανάγκες τους, γι’ αυτό έχουμε δώσει βάρος στις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

69 – Π. Κόκκαλης – Kosmos

provide an attachment id!

[…] Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του GreenTech & Manufacturing, και της Πράσινης Ενέργειας . Η σημερινή επίσκεψη με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά ελληνικά επιτεύγματα στον τομέα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Ενέργειας. […]

162 – Ε. Κουντουρά – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές στη νέα εποχή της κλιματικής ουδετερότητας καιτης ψηφιακής πρωτοπορίας μέσα από στρατηγι κούς τομείς όπου ξεχωρίζουμε ως χώρα, αλλά και σε άλλους τομείς. Είναι σημαντικό να αναπτύσσουμε κλάδους που προωθούν την ελληνική ταυτότητα και τη βιωσιμότητα, και βοηθούν στη στήριξη των τοπικών παραγωγών και των νέων θέσεων εργασίας. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη του κλάδου. Η νομική πράξη για τη βιομηχανία των καθαρών μηδενικών εκπομπών που παρουσίασε η Κομισιόν τον περασμένο Μάρτιο, στηρίζει την κλιμάκωση της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σε με γάλο βαθμό αυτές τις τεχνολογίες, και πρέπει να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές τηςγια την επέκταση της ικανότητας παραγωγής καθαρής ενέργειας,την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του ενεργειακού της συστήματος αλλά και για τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων από τρίτες χώρες. Από την αρχή της νομοθετικής περιόδου, ως ευρωβουλευτές, έχουμε ταχθεί σταθερά υπέρ της απανθρακοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η πράξ ξη για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών, έτσι όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, στοχεύει να θεραπεύσει την παραπάνω ανάγκη με στρατηγικούς στόχους και να τους εξειδικεύσει με τα ανάλογα μέσα. »Οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις πρακτικές βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει δραστικές αλλαγές στο τρόπο που λειτουργούν, δηλαδή αποτελεσματική χρήση πόρων, μείωση αποβλήτων, εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και νέες ευκαιρίες να παρά γουν προϊόντα βιώσιμα και φιλικά ως προς το περιβάλλον