Political Party: Νέα Αριστερά

Για την Αριστερά η αντιμετώπιση της οικολογικής καταστροφής και της κλιματικής κρίσης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα.

Η χώρα οφείλει να προχωρήσει σε επίσπευση της μείωσης – και εντέλει της εξάλειψης – των ρύπων.

Η γρηγορότερη μετάβαση σε ΑΠΕ επιτάσσει κατά προτεραιότητα την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες νοικοκυριών, αγροτών και μικροεπιχειρηματιών και την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Σχέδιο προστασίας και πολυεπίπεδης ανασυγκρότησης περιοχών, όπως η Θεσσαλία, ο Εβρος και η Βόρ. Εύβοια.

Το κίνημα κατά των εξορύξεων και της πολιτικής οικολογίας μπορεί να αλλάξει την ατζέντα υπέρ της πράσινης και δίκαιης μετάβασης.

Προστασία των αιγιαλών και περιοχών φυσικού κάλους. 

Για τον αγροτοδιατροφικό τομέα είναι αναπόστατη η σύνδεση των δράσεων για το κλίμα με την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Αυτό συνεπάγεται αναθεώρηση της ΚΑΠ, ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη δίκαιη κατανομή των πόρων, τη διασφάλιση τη γεωργικής παραγωγής, μέριμνα για τις μικρές εκμεταλεύσεις και τη βιωσιμότητα του γεωργικού εισοδήματος. 

Περισσότερα: Τι είναι και τι θα κάνει η Νέα Αριστερά & Ιδρυτική Διακήρυξη

655 – Γ. Σακελλαρίδης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Όσον αφορά στις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία αυτές δυστυχώς αναδεικνύουν παθογένειες αλλά και τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης. Πριν λίγους μήνες, η Ελλάδα καταδικάστηκε από την Ε.Ε. γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν ετοιμαστεί από το 2018, έμειναν σε κάποιο συρτάρι από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη σημερινή κυβέρνηση. Όταν περιοδεύσαμε στα χωριά της Καρδίτσας και των Τρικάλων, οι άνθρωποι εκεί μας κατήγγειλαν ότι ακόμη δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις και επιδόματα ενοικίου, ενώ δεν έχει γίνει το παραμικρό για να αποκατασταθούν τα χωράφια τους από τα φερτά υλικά. Η κυβέρνηση δυστυχώς, όταν σβήνουν οι προβολείς της δημοσιότητας, ξεχνάει να δώσει λύσεις. Όμως το πιο σημαντικό από εδώ και πέρα είναι η επόμενη μέρα. Το ολλανδικό σχέδιο για την διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία είναι μία συρραφή παλαιότερων προτάσεων που δεν φτιάχνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Η επιμονή σε φαραωνικά έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου – που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΕ – δυστυχώς έχει αναστείλει κάθε άλλη συζήτηση για μικρότερης κλίμακας αλλά αποτελεσματικότερα έργα. Οι προτάσεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού στην περιοχή – δρόμος που άνοιξε με την πρόσφατη σύσταση του φορέα διαχείρισης υδάτων – θα εκτινάξουν το κόστος της αγροτικής παραγωγής. Όμως οι αγρότες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και με τις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. […]

645 – Α. Χαρίτσης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Ζούμε στην εποχή της κλιματικής κρίσης, ζούμε στην εποχή της ανάγκης θωράκισης των κοινωνιών απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα, ζούμε στην ανάγκη μετάβασης σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, σε ένα πράσινο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο όμως πρέπει να έχει την κοινωνία συμμετοχή. Πρέπει να είναι ένα συμπεριληπτικό μοντέλο, δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα πεδίο κερδοσκοπίας μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κινείται η δική μας προγραμματική πρόταση. […]

572 – Π. Λυμπεράκης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Οι ανθρώπινες πρακτικές είναι βαθιά επηρεασμένες, καθορισμένες, από πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις αιώνων, οι οποίες τοποθετούν τον άνθρωπο απέναντι στη Φύση.

Από τα παλαιότερα κείμενά μας (π.χ. Γένεση 1:28: «καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.») διδασκόμαστε ότι είμαστε διακριτοί από τη φύση.

Η ανθρώπινη αλαζονεία (ως του «κορυφαίου» προϊόντος της Δημιουργίας ή της Εξέλιξης αναλόγως με τις προτιμήσεις) όλο και μεγεθυνόταν έκτοτε.

Επιπροσθέτως, τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα συνέβαλαν σε μια αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση παντοδυναμίας.

Από την άλλη, πολλοί μελετητές με κορυφαίο το Δαρβίνο και πολλούς μετά από αυτόν, έδειξαν ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα ότι η ανωτερότητα του ανθρώπου και η διάκρισή του από την υπόλοιπη Φύση, αποτελούν επικίνδυνες ψευδαισθήσεις: Ο Άνθρωπος είναι μέρος της Φύσης.

Παρά τους ακαδημαϊκούς μας όρκους πίστης στο Δαρβίνο, στην καθημερινή μας πρακτική, επιστημονική και οικονομική, εξακολουθούμε τις προσπάθειες για
«εξημέρωση» και «έλεγχο επί» της Φύσης. Στην πραγματικότητα είμαστε σε ένα συνεχή και ανελέητο, καθοδηγούμενο από το κέρδος, (με τα λόγια του ΓΓ ΟΗΕ) πόλεμο με τη Φύση. Συνεχώς αφανίζουμε τη βιοποικιλότητα, αλλοιώνοντας τοπία, συρρικνώνοντας όποια περιοχή άγριας φύσης παραμένει. Όχι απρόσμενα, τα νέα περιβάλλοντα που δημιουργούνται είναι εξίσου εχθρικά στον άνθρωπο, όσο είναι και στη Φύση.

Διαρκώς εφευρίσκουμε νέες, λαμπερές, όσο και στερούμενες νοήματος, λέξεις και όρους, με βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις (π.χ. βιώσιμη ανάπτυξη ή υπηρεσίες
οικοσυστημάτων) οι οποίες δεν αμφισβητούν το BaU 1 μοντέλο, και μας αποξενώνουν περαιτέρω από τη Φύση.

Λόγω δίψας για ουσιαστική επαφή με τη Φύση, τέτοιοι όροι γίνονται ενθουσιωδώς και ευρέως αποδεκτοί ως διέξοδοι. Εντούτοις, αποδεικνύονται άχρηστοι για την επούλωση των πληγών από τα δικά μας «εγκλήματα πολέμου» κατά της Φύσης, παρά τις αναρίθμητες πρωτοβουλίες, προγράμματα και πολιτικές. Οι επιπτώσεις τους είναι αξιοθρήνητες, με όποιο μέτρο και να μετρηθούν: οικολογικό αποτύπωμα, ρυθμός απώλειας βιοποικιλότητας κ.λπ.

Η αλαζονεία μας θα έπρεπε να ταπεινωθεί από το γεγονός ότι η Φύση υπήρχε στον πλανήτη ~4 δις έτη πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος, έχοντας επιβιώσει 5 μείζονα επεισόδια μαζικών εξαφανίσεων. Ασφαλώς θα επιβιώσει και από τον άνθρωπο. Το πραγματικό ερώτημα είναι: εμείς θα επιβιώσουμε της καταστροφικής BaU συμπεριφοράς μας;

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε μέρος της Φύσης, η οποία μας καλύπτει όλες μας τις ανάγκες: φαΐ, νερό, καθαρό αέρα, φάρμακα, υλικά, υγεία, περιλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και αμέτρητα άλλα. Για τις παροχές αυτές ούτε υποκατάστατα έχουμε, ούτε να τις αγοράσουμε μπορούμε εφόσον χαθούν.

Οφείλουμε επιπλέον να εγκαταλείψουμε την αλαζονεία μας και να αναγνωρίσουμε ότι εμείς έχουμε ανάγκη τη Φύση και όχι το αντίστροφο. Να έρθουμε σε

Συμφιλίωση με τη Φύση με πράξεις μονομερούς εκεχειρίας. Αυτές, ως πρώτο βήμα απαιτούν να επαναξιολογήσουμε τις αξίες μας, θεωρητικά και πρακτικά, βάζοντας τα χρήματα σε χαμηλότερη θέση από τη Φύση και τον Άνθρωπο. Το σύνθημα των ανά τη γη κινημάτων «People over profits» τα λέει όλα.

576 – Π. Φιλίππου – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Συχνά ακούμε και αναφερόμαστε στη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κυρίως για τους μισθούς και όχι άδικα, καθώς η χώρα μας όπως τονίστηκε πρόσφατα και σε δημοσίευμα των Financial Times είναι η φτωχότερη στην ευρωζώνη και με τους χαμηλότερους μισθούς. Η Ελλάδα όμως παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από την ΕΕ σε μια σειρά από ζητήματα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποδεικνύεται «βασιλικότερη του βασιλέως», όταν πρόκειται για οδηγίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων που την στηρίζουν και δείχνει παντελή αδιαφορία για το ευρωπαϊκό κεκτημένο που θα μπορούσε να βοηθήσει ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο.

Αυτή την τύχη έχει δυστυχώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Οι ΟΤΑ χρηματοδοτούνται με το 2,5% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 15% και 17%. Και εδώ τα πρωτεία από το τέλος όπως και στους μισθούς. Τα ίδια αρνητικά στοιχεία αφορούν και τα άμεσα έσοδα των δήμων και των περιφερειών, στοιχείο που δείχνει πως η Ελλάδα είναι ένα από το πιο συγκεντρωτικο κράτος της Ευρώπης.

Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι αυτό είναι κάτι επιμέρους και όχι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη έχει διευρυμένες αρμοδιότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια υγεία, την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, τη στέγαση, την παροχή ενέργειας, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και άλλα. Εχουν δηλαδή τη δυνατότητα να παρέμβουν και να ασκήσουν πολιτικές υπέρ των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Παράλληλα έχοντας τους απαραίτητους πόρους προχωρούν σε τοπικές δημόσιες επενδύσεις που αποτελούν εφαλτήριο για την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Στην Ελλάδα, όπως έχει τονιστεί και από ειδικούς, ο συγκεντρωτισμός της κεντρικής διοίκησης δημιουργεί τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και όταν αυτές παρουσιάζονται είναι συνήθως σχέδια που εξυπηρετούν συμφέροντα και χωρίς να ερωτούνται οι τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα βιομηχανικά αιολικά πάρκα που αδειοδοτεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δημιουργούν δικαίως αντιδράσεις. Ούτε λόγος φυσικά για ενεργειακές κοινότητες ή για πολιτικές πραγματικά φιλικές προς το περιβάλλον.

Το σημαντικό είναι ωστόσο ότι με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, μπορούμε να έχουμε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται παρατηρώντας τις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ που κοινό στοιχείο έχουν την αποκεντρωμένη διοίκηση παρέχοντας διευρυμένες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για τους παραπάνω λόγους στη Νέα Αριστερά δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της αποκέντρωσης του συγκεντρωτικού -πελατειακού κράτους. Μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης που θα είναι σύμφωνη με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κοινωνική πολιτική καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τα κενά της κεντρικής διοίκησης προς όφελος του συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει τόνωση της περιφέρειας έναντι των μεγάλων αστικών κέντρων και κυρίως της πρωτεύουσας και σε δεύτερο χρόνο, θα τεθούν οι βάσεις και για την εξομάλυνση του δημογραφικού.

Δεν χρειάζεται να «ανακαλύψουμε την Αμερική» για να υλοποιηθούν τα παραπάνω. Αν οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών είχαν δώσει περισσότερη προσοχή στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στα θέματα της Αυτοδιοίκησης, ίσως σήμερα τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Για λόγους που όλοι και όλες λίγο-πολύ γνωρίζουμε αυτό δεν συνέβη. Στη Νέα Αριστερά έχουμε και την εμπειρία και το σχέδιο και την βούληση για να προχωρήσει η αποκέντρωση. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι και θέμα Δημοκρατίας.

588 – Θ. Φωτίου – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] τεράστιες ανισότητες στην υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες αυξήθηκανσημαντικά τατελευταία τέσσερα χρόνια με βάση τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ. Χρειάζεται είπεναπροχωρήσουμε σε μείωση ορυκτών καυσίμων, στη μεταμόρφωση της γεωργίας, στην ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και στην αύξηση της ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες

552 – Α. Χαρίτσης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Η ευρωπαϊκή δεξιά, και η ΝΔ ως τμήμα της, μας έχουν εγκλωβίσει σε διαδοχικές στρατηγικές αποτυχίες: από τις αντικοινωνικές πολιτικές κατά την οικονομική κρίση έως σήμερα που οδήγησαν την ΕΕ να χάσει οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε ΗΠΑ και Ασία. Ας σκεφτεί κανείς τον νέο κύκλο αποβιομηχάνισης, την κρίση της αγροτικής παραγωγής, τη διακυνδύνευση εμπλοκής σε πολεμικό σπιράλ. Δείτε στη χώρα μας, το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στην αύξηση των εταιρικών κερδών και τη μισθολογική καθήλωση. Αυτή η πολιτική πρέπει να αποδοκιμαστεί.

Η επόμενη μέρα πρέπει να είναι μέρα ανασύνθεσης, με όρους όμως ουσιαστικής προγραμματικής αλλαγής. Θέλουμε πχ. τέσσερις μόλις μεγάλους παίκτες στον χώρο της ενέργειας ή θέλουμε επέκταση του μοντέλου της αυτοπαραγωγής-ιδιοκατανάλωσης που μπορεί να λύσει θέματα ενεργειακούς κόστους στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια; Θέλουμε να μοιραστεί ο πλούτος σε αυτούς που τον παράγουν με πολιτικές αναδιανομής και συμπεριληπτικής ανάπτυξης ή οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι θα είναι εσαεί αποκλεισμένοι από την αναδιανομή; Θέλουμε να στηριχθεί αποφασιστικά το ΕΣΥ ή θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ; Η Νέα Αριστερά έχει διαλέξει πλευρά. Ας αποφασίσουν και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις ποιους θέλουν να εκπροσωπούν.

Πρέπει να υπάρξει ένα κοινό προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην ΝΔ από τη στιγμή που με βάση τις μετρήσεις δεν υπάρχει ένα κόμμα που να αποτελεί το αντίπαλο δέος; Υπάρχει έδαφος για συνεργασία των κεντροαριστερών δυνάμεων και ποιες μπορεί να είναι αυτές; Θα συνεργαζόσασταν με τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη;

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απλώς διαγκωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι ηττοπαθής από μόνος του. Αδιάφορος για την κοινωνία, σημαντικός μόνο για τις ηγετικές ομάδες των δύο κομμάτων. Είναι μια επιλογή ενδεικτική του γιατί ολόκληρος αυτός ο χώρος βρίσκεται σε τέλμα.

Η ανασύνθεση του πολιτικού χάρτη την οποία η Νέα Αριστερά πρεσβεύει προϋποθέτει γενναίες κινήσεις. […] Τα Τέμπη και το Μάτι είναι δυο συλλογικά τραύματα που πολύ δύσκολα θα επουλωθούν. Εχουν στην πυρήνα τους μια κοινή συνθήκη. Οτι το κράτος δεν διασφαλίζει τον πολίτη ως οφείλει. Και ότι η συντεταγμένη Πολιτεία δεν μαθαίνει από τα εγκληματικά σφάλματα του παρελθόντος. Είτε στην περίπτωση των μεγαπυρκαγιών που θα πυκνώνουν –δυστυχώς– όσο αρνούμαστε να οχυρωθούμε σε επίπεδο υποδομών και λειτουργίας της πολιτικής προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση, είτε επειδή από πολιτική επιλογή οι υποδομές –όπως ο σιδηρόδρομος– απαξιώνονται. […]

558 – Α. Χαρίτσης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και κάτι περισσότερο: είναι αναγκαίοι για την αντιστροφή της κλιματικής δυστοπίας. Η Ελλάδα, άλλωστε, ως μεσογειακή χώρα είναι απολύτως και δυσανάλογα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το πρόβλημα είναι αφενός ότι για τον μετασχηματισμό απαιτούνται συγκρούσεις με ισχυρούς παίκτες –σκεφτείτε τις εταιρείες αερομεταφορών π.χ. οι οποίες έχουν πολύ λιγότερο πιεστεί απ ‘ ό ,τι , για παράδειγμα, οι αγρότες όσον αφορά την υιοθέτηση μέτρων για τη μετάβαση. Αφετέρου είναι επίφοβο η πράσινη μετάβαση να καταλήξει μια αντικοινωνική πολιτική, ένας μετασχηματισμός που επιτείνει τις ανισότητες και δημιουργεί νέους ευάλωτους πλυθησμούς. Η αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, η στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών από εργαλεία όπως το «Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα», το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματικά και όχι συμβολικά κονδύλια, η αντιμετώπιση της φτώχειας κινητικότητας σε μια χώρα όπως η δική μας όπου το σύστημα των δημόσιων συγκοινωνιών υποβαθμίζεται καθημερινά είναι κάποια μόνο από τα μεγάλα θέματα. Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί συνδυασμένες επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και κράτος πρόνοιας ώστε να μην καταλήξει πολιτική όξυνσης των ανισοτήτων. […]

490 – Σ. Κούλογλου – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…] Οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες για μια σειρά από λόγους. Γίνεται για πρώτη φορά κουβέντα στην Ευρώπη για πόλεμο. Εχουμε ήδη δύο πολέμους κι ετοιμάζονται για νέους. Αυξάνονται οι εξοπλισμοί, ενώ θα έπρεπε να ενισχύο νται το κοιωνικό κράτος, η υγεία, η παιδεία σε όλη την Ε.Ε. Παίρνουν λεφτά από τους κοινωνικούς τομείς και τα ρίχνουν στα όπλα. Εχουμε την κλιματική κρίση που έχει ήδη χτυπήσει τη χώρα μας στον Εβρο και στη Θεσσαλία. Μίλησα εδώ με παραγωγούς και έχουν ήδη αισθανθεί τα αρνητικά αποτελέ σματα της κλιματικής κρίσης. Παρόλα αυτά η ηγεσία της Ε.Ε. δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών

491 – Π. Λυμπεράκης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…] Αναγκαιότητα των παρεμβάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική κρίση την οποία και χαρακτήρισε «πόλεμο». Έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για τις επιπτώσεις της, αλλά και για τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου που έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. […]

462 – Π. Φιλίππου – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…] Θέλουμε η παρουσία της ΝέαςΑριστεράς στην Ευρωβουλή να συμβάλει σε μια Ευρώπη ειρηνική, φιλική στο περιβάλλον και κοινωνικά δίκαιη. Ζητάμε ήδη και θα εν τείνουμε την προσπάθεια για την εφαρμογή μέτρων που έχουν ήδη ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εργασία, για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες ή ντελίβερι , για την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα επιχειρούμε να υψώσουμε τείχος απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς και να αντιπαλέψουμε πολιτικές που ρίχνουν στο περιθώριο ολόκληρα κοινωνικά στρώματα […]