Role: υπεύθυνος/η σχετικού τομέα κόμματος

652 – Μ. Κατρίνης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, θεωρώντας ότι το πρόβλημα της επιβίωσης για τους αγρότες θα πρέπει να λυθεί για να στηριχθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση και η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Η τάση συνεχούς μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά ενόψει της μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ, πρέπει να διασφαλιστεί τόσο η διατήρηση της υπάρχουσας στήριξης προς τους αγρότες, όσο και η επέκτασή της, ώστε να συμπεριλάβει τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής ή στρεβλώσεων της αγοράς, μέσα από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσαρμογής στις κλιματικές μεταβολές, που θα στηρίζει τους αγρότες και για την απώλεια εισοδήματος από ζημιές. Για το λόγο αυτό θεωρεί αναγκαία την ουσιαστική ενίσχυση των νέων ανθρώπων, ώστε να αυξηθεί η ενασχόλησή τους με την αγροτική-κτηνοτροφική δραστηριότητα, να παραμείνουν και να παράγουν στον τόπο τους. […]

618 – Μ. Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Το ΠΑΣΟΚθέλει να γίνει ο πόλος συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων από θέση ενισχυμένης εκλογικής επίδοσης. Εκτιμώ ότι η λογική των «μετώπων» ή του στείρου «αντί» έχει βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και δεν αντέχουν στο χρόνο. Αντίθετα, απαιτούνται βαθιές πολιτικές και ιδεολογι κές επεξεργασίες που θα απαντήσουν στα μείζονα διακυβεύματα της εποχής, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή μετάβαση, ο παραγωγικός μετασχηματισμός, ο εκσυγ χρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η εμβάθυνσητου κοινωνικού κράτους. Να απαντήσουμε με λίγα λόγια πώς φανταζόμαστε τηνΕλλάδα σε δέκα χρόνια από σήμεραστο ευρωπαϊκό και στο διεθνές στερέωμα […]

460 – πολλαπλά πρόσωπα – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] τα στοιχεία της αγοράς είναι αποκαλυπτικά: Οι εξαγωγές αμνοεριφίων αυξήθηκαν φέτος κατά 20% λόγω του και θολικού Πάσχα, ενώ 85.000 αμνοερίφια χάθηκαν λόγω φυσικών καταστροφών […]

522 – Μ. Ζαμπάρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Ενώ είμαστε υπόλογοι στην Ευρώπη για τις καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα, ενώ το ενωσιακό δίκαιο επιβάλει την συνολική διαχείριση των υδάτων, έρχεστε χωρίς κανέναν σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς καμία πραγματική διαβούλευση χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και ακολουθείτε τις προτάσεις μια ολλανδικής εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων, αμφιβόλου επιστημονικής επάρκειας και τα παραδίδετε όλα σε μια Α.Ε. […] Το ΥΠΕΝ προικίζει μια ιδιωτική εταιρεία με κεφάλαιο, προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία, για να διαχειρίζεται τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα άρδευσης, χωρίς κανέναν έλεγχο και σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας που εξασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.Με την ίδια προχειρότητα αντιμετωπίζει το ΥΠΕΝ και τις διατάξεις περί αυθαιρέτων, ενώ θα μπορούσαν να είχαν απλά προβεί στην τήρηση του ν. 4495/2017, με τον οποίο έμπαινε ένας ουσιαστικός έλεγχος στην διαχείριση των αυθαιρέτων. Με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζονται και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τις ΑΠΕ και τις ενεργειακές κοινότητες. […] Ενώ σε όλη την Ευρώπη προωθούνται οι ενεργειακέςκοινότητες μη κερδοσκοπικού σκοπού ή οι μικρές ενεργειακές κοινότητες και τα έργα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης, εδώ εμείς έχουμε καταλήξει να έχουμε πέντε μεγάλους εργολάβους, που θα καταλήξουν να έχουν το σύνολο των ΑΠΕ, με τις δικές σας ευλογίες. […] Με το περιβόητο πρόγραμμα «Απόλλων» το ΥΠΕΝ δημιουργεί έναν ενδιάμεσο, που θα επωφελείται από την πώληση του ρεύματος στους ωφελούμενους και δημιουργεί ανασφάλεια στους μικροεπενδυτές, αφού ανατρέπει πλήρως τον όποιο προγραμματισμό είχαν κάνει. […] Εν κατακλείδι για μια ακόμη φορά φέρνετε νομοσχέδια χωρίς περιβαλλοντικές παραμέτρους, χωρίς σχεδιασμό για την κλιματική κρίση, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, με εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και με πλήρη απαξίωση του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. […]

523 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] To πρόγραμμα “ΑΠΟΛΛΩΝ” απαξιώνει το ρόλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν μέχρι σήμερα ένα όχημα για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας. Παρότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα συμψηφισμού μέχρι σήμερα, οργανώνεται με τρόπο που δεν περιλαμβάνει πολίτες, πέρα των ευάλωτων, ούτε την τοπική επιχειρηματικότητα. Αλλάζει ουσιαστικά η φυσιογνωμία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και προφανώς δημιουργείτε κάτι διαφορετικό από αυτό που επιτακτικά, εδώ και χρόνια, σας λέμε για το πως η πράσινη μετάβαση μπορεί να γίνει δικαιότερη. Εσείς απλά μετατρέπετε τις Ενεργειακές Κοινότητες από Κοινότητες παραγωγής σε Κοινότητες καταναλωτών. Είναι μια πυρηνική διαφορά και για αυτό είμαστε απέναντι. […] Τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς ΑΠΕ σήμερα είναι η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου, η χαμηλή ζήτηση και οι μηδενικές τιμές με τις αναπόφευκτες περικοπές. Οι περικοπές, λόγω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ και της μικρότερης ζήτησης ενέργειας από την προσφορά αναμένεται να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και αποτελούν ένα καυτό ζήτημα καθώς μειώνουν την αποδοτικότητα των έργων, εγείρουν θέματα αποζημιώσεων και πρέπει να καθοριστεί από το υπουργείο ο τρόπος που θα πραγματοποιούνται ώστε να γίνονται επί ίσοις όροις και με διαφάνεια. Οι περικοπές αποτελούν αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά των ΑΠΕ είναι η χαμηλή ζήτηση, η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου και οι μηδενικές τιμές που οδηγούν στις περικοπές. Πετάμε από το παράθυρο πράσινη ενέργεια. Κάντε ένα διαγωνισμό να μπει το αγροτικό και βιομηχανικό ρεύμα, δεν δεχτήκατε και δημιουργήσατε ένα πλασματικό χώρο 1,3 GW, και τώρα εξακολουθείτε να κάνετε διείσδυση με τρόπο που οδηγεί σε περικοπές. Έρχεται, λοιπόν, με το παρόν ΝΣ να μεταθέσει την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος των περικοπών σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού στην ουσία όλα θα ρυθμιστούν στην ΥΑ, η οποία θα εκδοθεί μετά από σχετική εισήγηση μιας επιτροπής σοφών. Η επιτροπή σοφών ενώ έχει ήδη συσταθεί από τον Νοέμβριο του 2023, θα έχει επιπλέον 9 μήνες από τον Μάιο του 2024 να κάνει την εισήγησή της. […] Αντί, λοιπόν, να δημιουργείτε άμεσα ένα πλαίσιο προβλέψιμο και αξιόπιστο στο οποίο οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να βασιστούν, εισάγονται αποσπασματικές, προσωρινές-μεταβατικές (και μάλιστα για αόριστο χρόνο) ρυθμίσεις, οι οποίες κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. […] Κυβερνάτε 4,5 χρόνια, έπρεπε να έχετε προχωρήσει σε στοχευμένες πολιτικές αποθήκευσης, από την κορυφή μέχρι κάτω, από τους μεγάλους σταθμούς, μέχρι τη μέση τάση και τους καταναλωτές. Δυστυχώς, μια τέτοια στρατηγική δεν βλέπουμε να υπάρχει, και τι συμβαίνει μέχρι σήμερα; Μέχρι τις απογευματινές ώρες έχουμε περίσσια πράσινης ενέργειας. Μετά από αυτές τις ώρες πετάμε την πράσινη ενέργεια. Και τι κάνουμε; Πληρώνουμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Το πληρώσαμε στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, το πληρώνουμε και τώρα επειδή δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική αποθήκευσης. […] Το Υπουργείο δεν αρκείται στην απαξίωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Δυστυχώς, καταργεί στην πράξη το σχήμα αυτοπαραγωγής του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) όπως το γνωρίζαμε για να το υποκαταστήσει με το σχήμα του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (net billing). Κάτι που συντελείται καταρχάς νωρίτερα από ό,τι χρειάζεται και, το κυριότερο, χωρίς να είναι γνωστές οι βασικότερες παράμετροι εφαρμογής του νέου καθεστώτος του net billing, αφού από τον Μάρτη του 2023 δεν έχει εκδοθεί η ΥΑ, βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, κτλ. Κινδυνεύει έτσι να «παγώσει» η πρόοδος της αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσε ίσως το πιο ελπιδοφόρο χαρακτηριστικό της ενεργειακής μετάβασης. […] Ζούμε μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, το οποίο θα καθορίσει τους όρους παραγωγής και διαβίωσης πολλών γενεών. Δυστυχώς, η γλώσσα που μιλάμε είναι πολύ τεχνική με αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές να γίνονται στην ενέργεια χωρίς ο κόσμος και η κοινωνία να μπορεί να τις παρακολουθήσει. Χρέος μας λοιπόν είναι , αυτή τη μεταβολή να τη θωρακίσουμε με τον δικαιότερο τρόπο και να μην επιτρέψουμε μια μετάβαση ενεργειακή της χώρας να γίνει με όρους συγκεντρωτικούς και να μαζευτεί πάλι σε χέρια λίγων. Να μην πάμε δηλαδή από το ολιγοπώλιο των ορυκτών καυσίμων στο ολιγοπώλιο της πράσινης ενέργειας. Και προφανώς να μην κλωτσήσουμε την ευκαιρία που έχουμε ως χώρα, να αλλάξουμε με τρόπο δίκαιο, αποκεντρωμένο και δημοκρατικό το παραγωγικό μας μοντέλο, ώστε η πράσινη οικονομία να γίνει ένα νέο πεδίο έμπνευσης και συλλογικότητας όπου καταναλωτές, παραγωγοί, αγρότες και βιομηχανία να μπορούν με ίσους όρους να συμμετέχουν.

451 – Μ. Ζαμπάρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*Ενώ σε όλη την Ευρώπη προωθούνται οι ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού σκοπού ή οι μικρές ενεργειακές κοινότητες και τα έργα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης εδώ εμείς έχουμε καταλήξει να έχουμε πέντε μεγάλους εργολάβους που θα καταλήξουν να έχουν το σύνολο των ΑΠΕ με τις δικές σας ευλογίες. […] Με το περιβόητο πρόγραμμα «Απόλλων» το ΥΠΕΝ δημιουργεί έναν ενδιάμεσο που θα επωφελείται από την πώληση του ρεύματος στους ωφελούμενους και δημιουργεί ανασφάλεια στους μικροεπενδυτές αφού ανατρέπει πλήρως τον όποιο προγραμματισμό είχαν κάνει. […] Επισημαίνω τη συνεχόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης για ουσιαστική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες για το εν λόγω νομοσχέδιο και ειδικά για τις ρυθμίσεις που αφορούν την δημιουργία μιας Ανώνυμης Εταιρείας που θα διαχειρίζεται το σύνολο των υδάτων της Θεσσαλίας. […] Ενώ είμαστε υπόλογοι στην Ευρώπη για τις καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα, ενώ το ενωσιακό δίκαιο επιβάλει την συνολική διαχείριση των υδάτων, έρχεστε χωρίς κανέναν σοβαρό σχεδιασμό, χωρίς καμία πραγματική διαβούλευση χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και ακολουθείτε τις προτάσεις μια ολλανδικής εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων, αμφιβόλου επιστημονικής επάρκειας και τα παραδίδετε όλα σε μια Α.Ε. […] Το ΥΠΕΝ προικίζει μια ιδιωτική εταιρεία με κεφάλαιο, προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία για να διαχειρίζεται τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα άρδευσης, χωρίς κανέναν έλεγχο και σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας που εξασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Με την ίδια προχειρότητα αντιμετωπίζει το ΥΠΕΝ και τις διατάξεις περί αυθαιρέτων ενώ θα μπορούσαν να είχαν απλά προβεί στην τήρηση του ν. 4495/2017 με τον οποίο έμπαινε ένας ουσιαστικός έλεγχος στην διαχείριση των αυθαιρέτων. […] Εν κατακλείδι για μια ακόμη φορά φέρνετε νομοσχέδια χωρίς περιβαλλοντικές παραμέτρους, χωρίς σχεδιασμό για την κλιματική κρίση, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, με εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και με πλήρη απαξίωση του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.[…]

393 – Α. Φιορεντίνος – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, είναι το κόμμα που πιστεύει στη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη του. Αυτή την περίοδο η κυβέρνηση υλοποιεί με επιτυχία ένα σχέδιο συγκροτημένο και ρεαλιστικό που απαντάει σε όλες τις μεγάλες ή μικρές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τουρισμός στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον.

Την κλιματική αλλαγή, τα εργασιακά ζητήματα, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, την εναρμόνιση με τις ψηφιακές εξελίξεις που είναι ραγδαίες, τη διαφοροποίηση τάσεων και προτιμήσεων ταξιδιωτών, τον έντονο ανταγωνισμό στην περιοχή της Μεσογείου. Σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις δίνουμε τις κατάλληλες απαντήσεις μέσα από τον κεντρικό μας στόχο για την επόμενη δεκαετία. Και αυτός ο στόχος είναι ισχυρός, ανταγωνιστικός, βιώσιμος τουρισμός. Γιατί αυτό σημαίνει ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία.

Σημαίνει εισόδημα, θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή. Όλα αυτά όμως, πάντα με το μυαλό στο μέτρο που δεν πρέπει να χαθεί, στις αναγκαίες ισορροπίες που πρέπει να ακολουθούν όλες τις πολιτικές. Η βιωσιμότητα, η αειφορία, είναι οι κεντρικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.[…]

320 – Ρ. Δούρου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

«ΚΟΚΚΙΝΟ» ΑΝΑΒΕΙ το Παγκόσμιο ΔίκτυοΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, REN21, στην πρόσφατηΈκθεσή του, επισημαίνοντας ότι οι ΑΠΕ δεν φτάνουν να καλύψουν αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 1,1 % το 2023 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα! Η Ράνα Αντίμπ, εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Δικτύου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, REN21, εξηγεί: «Ο κόσμος καίει περισσότερα ορυκτά καύσιμα από ποτέ άλλοτε, οι παγκόσμιες εκπομπές που συνδέονται με την ενέργεια αυξάνονται και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν επιτρέπουν ακόμη να υπάρξει ολοκληρωμένη απάντηση στην ενεργειακή ζήτηση που αυξάνεται σταθερά. Αυτό επιδεινώνει την κλιματική κρίση και εκτροχιάζει την ενεργειακή μετάβαση » . Προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Χάνουμε την ευκαιρία να οικοδομήσουμε ανθεκτικές και συμπεριληπτικές κοινωνίες». ΗΈκθεση αποκαλύπτει ότι ναι μεν οι ΑΠΕ αναπτύσσονται στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, όμως δεν έχουν καταφέρει να υποκαταστήσουν τα καταστροφικά για τον πλανήτη ορυκτά καύσιμα. Ειδικότερα, φέρνει στο προσκήνιο δύο επίπεδα προβλημάτων που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού . Το πρώτο αφορά τα ελλείμματα δράσης, χρηματοδότησης και τα προβλήματα υποδομών, που εμποδίζουν τις ΑΠΕ να παρακολουθήσουν τους αυξανόμενους ρυθμούς της ενεργειακής ζήτησης, με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι τα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι περιορισμοί του δικτύου, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, οι σοβαρές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, μπλοκάρουν σχέδια για έργα ΑΠΕ δυναμικότητας της τάξης των 3.000 GW. Μπορεί λοιπόν η χρήση των ΑΠΕ να αυξήθηκε κατά 58% στη δεκαετία 2012-2022, ωστόσο η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε παράλληλα κατά 16% . Η αύξησητηςζήτησης καλύφθηκε κυρίως από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που συνολικά αποτελούν περίπου το 65% της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη δεκαετία αυτή. Διαπιστώνεται έτσι η μεγάλη απόσταση που πρέπει να διανυθείγια την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τις απαραίτητες υποδομές των ΑΠΕ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, π.χ. , στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική: Αντί να στηριχθούν οι προσπάθειές τους για τη μείωση της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα και τη δημιουργία οικονομιών στη βάση των ΑΠΕ, υπονομεύονται καθώς οι επενδύσεις σε αυτές αποδεικνύονται , σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες, υπερβολικά κοστοβόρες, βαθαίνοντας τις ανισότητες και συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με τον ερευνητικό οργανισμό BloombergNEF και τη Διεθνή Οργάνωση για τιςΑΠΕ, απαιτούνται επενδύσεις από 1.300 ως 1.350 δισ. δολάρια σε ΑΠΕ ετησίως γιατην επίτευξη των στόχων του Παρισιού αλλά κι εκείνωντης πρόσφατης Παγκόσμιας Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα COP 28 πέρυσι τονΔεκέμβριο.Όταν οι δεσμεύσεις της Συνόδου για τριπλασιασμό της αποδοτικότητας των ΑΠΕ έως το 2030 δημιούργησαν θετικό κλίμα, που όμως αποδεικνύεται ανεπαρκές. «Η απόφαση της COP28 ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν αφορούσε το σύνολο του ενεργειακού συστήματος και όχι μόνο το ηλεκτρικό σύστημα. Χάθηκε, επίσης, η ευκαιρία να υπογραμμιστεί η θεμελιώδης σημασία του οικονομικού παράγοντα. Επείγει η κρίσιμη ανάγκη για πλήρη και επαρκώς χρηματοδοτημένη αλλαγή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, γιανα κτίσουμε δίκαιες,ανθεκτικές κοινωνίες και οικονομίας ευημερίας» σχολίασε η Ζανέτ Μιλονγκό, υπεύθυνη του ΔιεθνούςΔικτύου Δράσης για το Κλίμα.

302 – Γ. Παπαηλιού – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*Η κλιματική κρίση επιβάλλει μια σειρά από κρίσιμες παρεμβάσεις στον τρόπο υλοποίησης των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, στα υλικά, στον εξοπλισμό, στις αγροτικές εκμεταλ λεύσεις καιστις μονάδες για την εκτροφή ζώων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται νέες ανάγκες για τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, το αρδευτικό και το πόσιμο νερό. Ταυτόχρονα δημιουργείται η ανάγκη για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα δώσουν κίνητρα για τη βελτίωση της ποσότητας καιτης ποιότητας του νερού, αλλά και για την ανακύκλωση, όπου αυτό είναι εφικτό. Η διαχείριση των υδάτων στον αγροτικό τομέα κυμαίνεται από 76,6%έως 91,5% ως προς τη χρήση για άρδευση ανά περιφέρεια. Υπάρχουν 450 ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ περίπου. Αλλοι λειτουργούν υποδειγματικά, άλλοι υπολειτουργούν, άλλοι δεν λειτουργούν, άλλοι είναισε οικονομική ρύθμιση και άλλοι είναι καταχρεωμένοι. Δυστυχώς, ο υδροκεφαλισμός, και στις επιμέρους περιφέρειες και στις περιφερειακές ενότητες, και τα προβλήματα με τους κατα χρεωμένους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ δημιουργούν περιοχές διαφορετικών ταχυτήτων ως προς τη διαχείριση του νερού. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, με υπερβολικό κόστος άντλησης, γεγονός που έχει προκαλέσει πίεση στις τιμές παραγωγού. Πίεση έχουν προκαλέσει και στα τουριστικά νησιά, όπου υπάρχει αγροτική παραγωγή και η κατανάλωση αλλάζει ανά χρονική περίοδο. Οι καταστροφές στη Θεσσαλία , αλλά και αλλού, αποδεικνύουν ότι χρειάζεταινα αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των υδάτων στο πλαίσιο της ευρύτερης διαχείρισης του περιβάλλοντος. Τα επόμενα χρόνια υπολογίζεται ότι η Μεσόγειος θα πληγεί από αλλεπάλληλες ξηρασίες αλλά και από την άνοδο της στάθμης του νερού. Αυτό αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα σε αγροτικές και παραλιακές εκτάσεις, σε παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές. Η σχετική προετοιμασία γι’ αυτές τις μεγάλες αλλαγές είναι πλημμελής. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις μελέτες, υπάρχουν 14 υδάτινα διαμερίσματα, τα οποία διακρίνονται σε επιφανειακά και υπόγεια και 46 λεκάνες απορροής ποταμών. Η σχετική κοινοτική οδηγία-πλαίσιο προβλέπει 4 κατηγορίες επιφανειακών υδάτων,τα ποτάμια,τις λίμνες, τα μεταβατικά νερά καιτα παράκτια νερά. Στη χώρα μας έχουν χαρτογραφηθεί 1.781 επιφανειακά και 565 υπόγεια υδατικά συστήματα. Οι καταστροφές της Θεσσαλίας, κατά τις οποίες υπήρξε απώλεια μεγάλου μέρους του εξοπλισμού για το νερό, έδειξαν ότι ο τρόπος λειτουργίας του παρελθόντος ως προς τη διαχείριση τωνυδάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί . Χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος και ταυτόχρονα διασύνδεση των κεντρικών έργων υποδομής με ορφανές αγροτικές υποδομές. Το κόστος του νερού δεν αφορά μόνον την πόση, την άρδευση και τον καθαρισμό των μονάδων, αλλά και την ευζωία των ζώων. Η Ελλάδα, ενώ έχει βελτιώσειτα μεγέθη ως προς τη χρήση πράσινων ενεργειακών συστημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υπολεί πεται στην ορθολογική χρήση των υδάτων. Η δορυφορική γεωργία επιτρέπειτην ορθολογικότερη χρήσητους. Το πόσιμο νερό αποτελεί μόλις το 3% του νερού του πλανήτη και επιβάλλεταιτο επόμενο διάστημα να συνεχιστούν οι επενδύσεις στο νερό τόσο από πλευράς της πολιτείας, κεντρικής και Αυτοδιοίκησης, όσο και από πλευράςτων ιδιωτών. Πέρα από τις όποιες δράσεις έχει εντάξει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων Οι καταστροφές στη Θεσσαλία, αλλά και αλλού, αποδεικνύουν ότι χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης των υδάτων στο πλαίσιο της ευρύτερης διαχείρισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027για αρδευτικά έργα, λιμνοδεξαμενές και φράγματα για χειμερινές απορροές, τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων και ανακαίνιση δικτύων από γεωτρήσεις, επείγει να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτων, βάσει τωννέων δεδομένωνπου συνδέονται με την κλιματική κρίση. Και βέβαια, δεδομένης της σύνδεσης της άντλησης του νερού με το ηλεκτρικό ρεύμα, το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού δεν μπορεί να επιλυθεί αν το πλειοψηφικό πακέτοτων με τοχώντηςΔΕΗ παραμείνει υπό ιδιωτικό έλεγχο. Η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί προς την καιτεύθυνση εξοικονόμησης νερού με σύγχρονα δημόσια δίκτυα και επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, μείωσης της σπατάλης του νερού, βελτίωσης των πεπαλαιωμένων δικτύων για άρδευση, πολλαπλασιασμού των αρδευτικών έργων και βελτίωσης των μεγεθών ανακύκλωσης του νερού και της ποιότητας του νερού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το νερό δεν μπορεί να θεωρείται εμπόρευμα-προϊόν συναλλαγής, όπως γίνεται από την κυβέρνηση της Ν.Δ. , αλλά να παραμείνει κοινωνικό αγαθόγιατουςπολίτες

232 – Α. Ραλλάτος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, Ν4067/12, επέφερε την οριζόντια προσαύξηση του συντελεστή δόμησης, του ύψους, του όγκου, τηνυπερεκμετάλλευση της γης, αύξηση των τιμών οικοπέδων και ακινήτων στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και βελτίωσης ποιότητας ζωής […] Η οικοδομική δραστηριότητα με τον ΝΟΚ, δεν επέφερε κάποια μείωση της αξίας της γης, της κατοικίας, ούτε θετικό περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο. Αντίθετα, ώθησε το κατασκευαστικό κεφάλαιο να επενδύσει με μεγαλύτερη κερδοφορία, μεγιστοποιώντας την εκμετάλλευση της γης […] Το ΚΚΕ καταδικάζειτην κυβερνητική πολιτική που μετατρέπειτους ενδιαφερόμενους σε ομήρους και απαιτεί πολεοδομικό σχεδιασμό που να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του λαού καιτην προστασία του περιβάλλοντος κι όχι με οριζόντιες πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα κέρδη των ομίλων. Καλεί το λαό να παλέ ψει κόντρα στην ΕΕ, την αστική πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης και της κατοικίας. Προϋπόθεση αποτελεί η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, που θα δώσει δύναμη και ελπίδα στο λαό.