Author: Γ.Στεργίου

491 – Γ.Στεργίου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διασφαλίζει δίκαιη, βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη. Στόχος είναι να παρασχεθεί ευρεία πρόσβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τα νοικοκυριά, να ανακατευθύνουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης προς τη χρηματοδότηση των Αγροτών, των ΜμΕ και των Ενεργειακών Κοινοτήτων και να αποκατασταθεί ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ.

Επιπλέον, εφαρμόζεται διευρυμένο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” και εισάγεται ενισχυμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και πράσινη οικονομία […]

489 – Γ.Στεργίου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…]
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι αγρότες της Αργολίδας πρόκειται να επωφεληθούν με πολλαπλούς σημαντικούς τρόπους.

Επένδυση στη γεωργία

Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στοχεύει στην ανακατεύθυνση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να επικεντρωθούν στη χρηματοδότηση των αγροτών. Αυτό θα εισφέρει τα απαραίτητα κεφάλαια στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, επιτρέποντας στους αγρότες να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους, τον εξοπλισμό και τις υποδομές τους. Αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας, και ενισχύσει ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων στην Αργολίδα.

Ενδυνάμωση μέσω της καινοτομίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, προωθώντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα. Μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως το Equifund και το “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”, οι αγρότες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής και βέλτιστες πρακτικές για τον εξορθολογισμό των εργασιών τους και την ενίσχυση των παραγωγών τους.

Πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εν όψει της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής κρίσης, η πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεσμεύεται να διασφαλίσει την ευρεία πρόσβαση των αγροτών στις ΑΠΕ, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό τους κόστος και συμβάλλοντας σε βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.

Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους

Αναγνωρίζοντας την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν πολλοί αγρότες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Αυτό περιλαμβάνει τη διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, και την προσφορά διαχειρίσιμων επιλογών αποπληρωμής. Αυτό θα προσφέρει την πολυπόθητη οικονομική ανακούφιση σε πολλούς αγρότες.

Αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας

Με τη θέσπιση αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, αφήνοντας περισσότερα χρήματα στις τσέπες των αγροτών για να επενδύσουν ξανά στις εκμεταλλεύσεις τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αντιμετωπίζει τις άμεσες ανάγκες των αγροτών της Αργολίδας και ταυτόχρονα τους προετοιμάζει για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 25 Ιουνίου είναι ψήφος για έναν ισχυρό, βιώσιμο και υγιή αγροτικό τομέα στην Αργολίδα.

422 – Γ.Στεργίου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Σημαντική πτυχή του προγράμματος είναι η δέσμευση για την καταπολέμηση της διαρκούς κλιματικής και ενεργειακής κρίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προστατεύσει τους πολίτες από την ενεργειακή κρίση, θέτοντας ανώτατο όριο στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου με μέγιστο περιθώριο κέρδους 5% στην ενέργεια. Σχεδιάζει, επίσης, να φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας. Σε μια αποφασιστική κίνηση προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχεδιάζει να εξασφαλίσει ευρεία πρόσβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα νοικοκυριά […]

322 – Γ.Στεργίου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] οι διεθνείς αγοράστές δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα
στη βιωσιμότητα. Πρέπει να υιοθετηθούν
πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον,
όπως π χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
η μείωση της κατανάλωσης νερού και
ενέργειας και η εφαρμογή δίκαιων εργασιακών
πολιτικών. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης
του κοινού μπορούν να προωθήσουν
περαιτέρω αυτή τη στροφή προς τις βιώσιμες
εξαγωγές. Συνεργασία και δικτύωση: η οικοδόμηση
ισχυρών συνεργασιών και δικτύων
είναι απαραίτητη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
προκειμένου να εισέλθουν και να
επιτύχουν στις παγκόσμιες αγορές. Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων
αυτών, των μεγάλων επιχειρήσεων,
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κυβερνητικών
υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει
συνέργειες προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων […]