Author: Φ. Παρασύρης

651 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Σίγουρη ότι η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων στην ενέργεια τα επόμενα χρόνια, δήλωσε η κ. Σδούκου, στη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ηράκλειο. Ξέχασε, παρόλα αυτά, να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες ότι ο ηλεκτρικός χώρος της Κρήτης έχει ήδη διαμοιραστεί, -με τροπολογία της δικής της κυβέρνησης το 2021– σε μεγάλους και μόνον παίχτες. Ότι από την «πράσινη μετάβαση» που σχεδιάζει η κυβέρνηση της ΝΔ, ο κρητικός λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα, παρά μόνο ανεμογεννήτριες στις βουνοκορφές της Κρήτης. Παρέλειψε να αναφέρει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός για τα θαλάσσια αιολικά, άλλαξε όχι γιατί το Υπουργείο προχώρησε σε κάποια ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά επειδή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανέδειξαν το θέμα και οι συνάδελφοι της Υπουργοί, δεν συναίνεσαν στο αρχικό σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ενημέρωσε τους αυτοδιοικητικούς φορείς, τους ΤΟΕΒ κλπ, ότι με το Πρόγραμμα “ΑΠΟΛΛΩΝ” θα μετατραπούν σε πελάτες, αντί αυτοπαραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ. Δεν εξήγησε τους λόγους που δεν δίνει ενεργειακό χώρο στους Δήμους ή στους ΤΟΕΒ και τις ενεργειακές κοινότητες αυτών, ώστε να μειώσουν δραματικά το ενεργειακό τους κόστος. Δεν είπε τίποτα για τον διαγωνισμό των φωτοβολταϊκών σταθμών 400Kw που έχει βαλτώσει χρόνια τώρα, κι έχει παγιδεύσει εκατοντάδες μικρομεσαίους επενδυτές. Δεν αναφέρθηκε στους λόγους απόρριψης της τροπολογίας που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για την αύξηση των ανταποδοτικών τελών προς την αυτοδιοίκηση από το 3 σε 5% και σίγουρα δεν εξήγησε στους τοπικούς φορείς, ότι ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας, αποτελεί όνειρο θερινής νύκτας, καθώς η πράσινη μετάβαση, όπως εξελίσσεται αφορά την εγχώρια ολιγαρχία της ενέργειας και αποστερεί από τους πολίτες το δικαίωμα συμμετοχής σε μια νέα μορφή συλλογικότητας, γύρω από τις ΑΠΕ.

495 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

* Για ακόμη μια φορά όχι μόνο δεν ακολούθησε μια ορθολογική διαδικασία νομοθέτησης, αλλά απαξίωσε πλήρως και την έννοια της Δημόσιας Διαβούλευσης, αφού για ένα σχέδιο νόμου που γείτε κάτι διαφορετικό από αυτό που επιτακτικά, εδώ και χρόνια, σας λέμε για το πώς η πράσινη μετάβαση μπορεί να γίνει δικαιότερη. Εσείς απλά μετατρέπετε τις Ενεργειακές Κοινότητες από Κοινότητες παραγωγής σε Κοινότητες καταναλωτών. Είναι μια πυρηνική διαφορά και για αυτό είμαστε απέναντι » τόνισε ο Φραγκίσκος Παρασύρης. «Τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς ΑΠΕ σήμερα είναι η έλλειψη δημιουργήσατε ένα πλασματικό χώρο 1,3 GW, και τώρα εξακολουθείτε να κάνετε διείσδυση με τρόπο που οδηγεί σε περικοπές. Έρχεται, λοιπόν, με το παρόν ΝΣ να μεταθέσει την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος των περικοπών σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού στην ουσία όλα θα ρυθμιστούν στην ΥΑ, η οποία θα εκδοθεί μετά από σχε- τική εισήγηση μιας επιτροπής σοφών. Η επιτροπή σοφών ενώ έχει ήδη συσταθεί από τον Νοέμβριο του 2023, θα έχει επιπλέον 9 μήνες από τον Μάιο του 2024 να κάνει την εισήγησή της. κριβα το φυσικό αέριο. Το πληρώσαμε στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, το πληρώνουμε και τώρα επειδή δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική αποθήκευσης». Κατάργηση του net- metering και μετάβαση στο net-billing «Το Υπουργείο δεν αρκείται στην απαξίωση των Ενεργειακών Κοινοτή των. Δυστυχώς, καταργεί στην πράξη το σχήμα αυτοπαραγωγής του ενεργει ακού συμψηφισμού ( net metering) περιέχει τόσο σημαντικά ζητήματα, ηλεκτρικού χώρου, η χαμηλή ζήτηση [..] Αντί, λοιπόν, να δημιουργείτε όπως το γνωρίζαμε για να το υποκατα έδωσε περιθώριο διαβούλευσης μόνο 8 ημερών. Η νομοθετική αυτή συμπεριφορά προφανώς δεν μας ξαφνιάζει. Συνάδει με το έλλειμμα διαφάνειας τουλάχιστον σε σχέση με τα ενεργει ακά, που χαρακτηρίζει όλη αυτή την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ». Για το πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ» «Το πρόγραμμα “ΑΠΟΛΛΩΝ ” απαξιώνει τον ρόλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν μέχρι σήμερα ένα όχημα για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας. Παρότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα συμψηφισμού μέχρι σήμερα, οργανώνεται με τρόπο που δεν περιλαμβάνει πολίτες, πέρα των ευάλωτων, ούτε την τοπική επιχειρηματικότητα. Αλλάζει ουσιαστικά η φυσιογνωμία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και προφανώς δημιουρκαι οι μηδενικές τιμές με τις αναπόφευκτες περικοπές. Οι περικοπές, λόγω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ και της μικρότερης ζήτησης ενέργειας από την προσφορά αναμένεται να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και αποτελούν ένα καυτό ζήτημα, καθώς μει ώνουν την αποδοτικότητα των έργων, εγείρουν θέματα αποζημιώσεων και πρέπει να καθοριστεί από το υπουρ γείο ο τρόπος που θα πραγματοπΟΙούνται ώστε να γίνονται επί ίσοις όροις και με διαφάνεια . Οι περικοπές αποτε λούν αποτυχία της ενεργειακής πολιτι κής της χώρας. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά των ΑΠΕ είναι η χαμηλή ζήτηση, η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου και οι μηδενικές τιμές που οδηγούν στις περικοπές. Πετάμε από το παράθυρο πράσινη ενέργεια. Κάντε ένα διαγωνισμό να μπει το αγροτικό και βιομηχανικό ρεύμα, δεν δεχτήκατε και άμεσα ένα πλαίσιο προβλέψιμο και αξιόπιστο στο οποίο οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να βασιστούν, εισάγονται αποσπασματικές, προσωρινές- μεταβατικές ( και μάλιστα για αόριστο χρόνο) ρυθμίσεις, οι οποίες κινούνται στην αντ τίθετη κατεύθυνση. Για την αποτυχία στην αποθήκευση ενέργεια Κυβερνάτε 4,5 χρόνια, έπρεπε να έχετε προχωρήσει σε στοχευμένες πολιτικές αποθήκευσης, από την κορυφή μέχρι κάτω, από τους μεγάλους σταθμούς, μέχρι τη μέση τάση και τους και ταναλωτές. Δυστυχώς, μια τέτοια στρατηγική δεν βλέπουμε να υπάρχει, και τι συμβαίνει μέχρι σήμερα; Μέχρι τις απογευματινές ώρες έχουμε περίσσεια πράσινης ενέργειας. Μετά από αυτές τις ώρες πετάμε την πράσινη ενέργεια. Και τι κάνουμε; Πληρώνουμε πανάστήσει με το σχήμα του ταυτοχρονι σμένου συμψηφισμού ( net billing). Κάτι που συντελείται καταρχάς νωρίτερα από ό,τι χρειάζεται και, το κυριό τερο, χωρίς να είναι γνωστές οι βασικότερες παράμετροι εφαρμογής του νέου καθεστώτος του net billing, αφού από τον Μάρτη του 2023 δεν έχει εκδοθεί η ΥΑ, βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υπολογίζεται ο συμψηφι σμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, κτλ. Κινδυνεύει έτσι να « παγώσει » η πρόοδος της αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσε ίσως το πιο ελπιδοφόρο χαρακτηριστικό της ενεργειακής μετάβασης».

523 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] To πρόγραμμα “ΑΠΟΛΛΩΝ” απαξιώνει το ρόλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν μέχρι σήμερα ένα όχημα για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας. Παρότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα συμψηφισμού μέχρι σήμερα, οργανώνεται με τρόπο που δεν περιλαμβάνει πολίτες, πέρα των ευάλωτων, ούτε την τοπική επιχειρηματικότητα. Αλλάζει ουσιαστικά η φυσιογνωμία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και προφανώς δημιουργείτε κάτι διαφορετικό από αυτό που επιτακτικά, εδώ και χρόνια, σας λέμε για το πως η πράσινη μετάβαση μπορεί να γίνει δικαιότερη. Εσείς απλά μετατρέπετε τις Ενεργειακές Κοινότητες από Κοινότητες παραγωγής σε Κοινότητες καταναλωτών. Είναι μια πυρηνική διαφορά και για αυτό είμαστε απέναντι. […] Τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς ΑΠΕ σήμερα είναι η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου, η χαμηλή ζήτηση και οι μηδενικές τιμές με τις αναπόφευκτες περικοπές. Οι περικοπές, λόγω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ και της μικρότερης ζήτησης ενέργειας από την προσφορά αναμένεται να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και αποτελούν ένα καυτό ζήτημα καθώς μειώνουν την αποδοτικότητα των έργων, εγείρουν θέματα αποζημιώσεων και πρέπει να καθοριστεί από το υπουργείο ο τρόπος που θα πραγματοποιούνται ώστε να γίνονται επί ίσοις όροις και με διαφάνεια. Οι περικοπές αποτελούν αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά των ΑΠΕ είναι η χαμηλή ζήτηση, η έλλειψη ηλεκτρικού χώρου και οι μηδενικές τιμές που οδηγούν στις περικοπές. Πετάμε από το παράθυρο πράσινη ενέργεια. Κάντε ένα διαγωνισμό να μπει το αγροτικό και βιομηχανικό ρεύμα, δεν δεχτήκατε και δημιουργήσατε ένα πλασματικό χώρο 1,3 GW, και τώρα εξακολουθείτε να κάνετε διείσδυση με τρόπο που οδηγεί σε περικοπές. Έρχεται, λοιπόν, με το παρόν ΝΣ να μεταθέσει την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος των περικοπών σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού στην ουσία όλα θα ρυθμιστούν στην ΥΑ, η οποία θα εκδοθεί μετά από σχετική εισήγηση μιας επιτροπής σοφών. Η επιτροπή σοφών ενώ έχει ήδη συσταθεί από τον Νοέμβριο του 2023, θα έχει επιπλέον 9 μήνες από τον Μάιο του 2024 να κάνει την εισήγησή της. […] Αντί, λοιπόν, να δημιουργείτε άμεσα ένα πλαίσιο προβλέψιμο και αξιόπιστο στο οποίο οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να βασιστούν, εισάγονται αποσπασματικές, προσωρινές-μεταβατικές (και μάλιστα για αόριστο χρόνο) ρυθμίσεις, οι οποίες κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. […] Κυβερνάτε 4,5 χρόνια, έπρεπε να έχετε προχωρήσει σε στοχευμένες πολιτικές αποθήκευσης, από την κορυφή μέχρι κάτω, από τους μεγάλους σταθμούς, μέχρι τη μέση τάση και τους καταναλωτές. Δυστυχώς, μια τέτοια στρατηγική δεν βλέπουμε να υπάρχει, και τι συμβαίνει μέχρι σήμερα; Μέχρι τις απογευματινές ώρες έχουμε περίσσια πράσινης ενέργειας. Μετά από αυτές τις ώρες πετάμε την πράσινη ενέργεια. Και τι κάνουμε; Πληρώνουμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Το πληρώσαμε στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, το πληρώνουμε και τώρα επειδή δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική αποθήκευσης. […] Το Υπουργείο δεν αρκείται στην απαξίωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Δυστυχώς, καταργεί στην πράξη το σχήμα αυτοπαραγωγής του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) όπως το γνωρίζαμε για να το υποκαταστήσει με το σχήμα του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (net billing). Κάτι που συντελείται καταρχάς νωρίτερα από ό,τι χρειάζεται και, το κυριότερο, χωρίς να είναι γνωστές οι βασικότερες παράμετροι εφαρμογής του νέου καθεστώτος του net billing, αφού από τον Μάρτη του 2023 δεν έχει εκδοθεί η ΥΑ, βάσει της οποίας θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, κτλ. Κινδυνεύει έτσι να «παγώσει» η πρόοδος της αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσε ίσως το πιο ελπιδοφόρο χαρακτηριστικό της ενεργειακής μετάβασης. […] Ζούμε μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, το οποίο θα καθορίσει τους όρους παραγωγής και διαβίωσης πολλών γενεών. Δυστυχώς, η γλώσσα που μιλάμε είναι πολύ τεχνική με αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές να γίνονται στην ενέργεια χωρίς ο κόσμος και η κοινωνία να μπορεί να τις παρακολουθήσει. Χρέος μας λοιπόν είναι , αυτή τη μεταβολή να τη θωρακίσουμε με τον δικαιότερο τρόπο και να μην επιτρέψουμε μια μετάβαση ενεργειακή της χώρας να γίνει με όρους συγκεντρωτικούς και να μαζευτεί πάλι σε χέρια λίγων. Να μην πάμε δηλαδή από το ολιγοπώλιο των ορυκτών καυσίμων στο ολιγοπώλιο της πράσινης ενέργειας. Και προφανώς να μην κλωτσήσουμε την ευκαιρία που έχουμε ως χώρα, να αλλάξουμε με τρόπο δίκαιο, αποκεντρωμένο και δημοκρατικό το παραγωγικό μας μοντέλο, ώστε η πράσινη οικονομία να γίνει ένα νέο πεδίο έμπνευσης και συλλογικότητας όπου καταναλωτές, παραγωγοί, αγρότες και βιομηχανία να μπορούν με ίσους όρους να συμμετέχουν.

361 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] εύλογη ανησυχία και έντονος προβληματισμός επικρατεί σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου καθώς και στους αγρότες παραγωγούς, εξαιτίας της λειψυδρίας που απειλεί τις καλλιέργειες, αλλά αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα και στην ύδρευση τους επόμενους μήνες. Η λειψυδρία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το οποίο αναμένεται να ενταθεί ενόψει και της τουριστικής περιόδου, αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα (προληπτικά-κατασταλτικά) και δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της. […] Οι λιγότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών που έχουν ως συνέπεια οι ποσότητες νερού στα φράγματα να είναι μειωμένες, σε συνδυασμό με τις ακραίες μετεωρολογικές μεταβολές, την έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου και την διαχρονική έλλειψη απαραίτητων υποδομών, καθιστούν επιβεβλημένη την δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης και ανάπτυξης του υδατικού δυναμικού που θα είναι βιώσιμο, αποτελεσματικό και θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος, με συνεργασία εμπλεκομένων φορέων και υιοθέτηση πολιτικών, προγραμμάτων, αναγκαίων χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα, με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές και στους ορεινούς Δήμους, όπως ο Δήμος Βιάννου που χρήζουν άλλωστε ιδιαίτερης μέριμνας και αρωγής από την πολιτεία.[..]

35 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] η Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση, αφορά ταυτόχρονα σε ένα «πείραμα» ανθρώπινο καθώς καλείται να αντιστρέψει τους επιβαρυντικούς παράγοντες για το κλίμα και το περιβάλλον. Ένα πασιφιστικό πείραμα με δεδομένο το γεγονός ότι εξελίσσεται σε πλήρη αντιστοιχία με τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες και η εφαρμογή του επηρεάζεται από κρίσεις, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και φυσικά για ένα οικονομικό και κοινωνικό «πείραμα», καθώς θα κρίνει τελικά την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, την αντιστροφή της κατάστασης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς ενέργειας και βεβαίως θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η πράσινη μετάβαση θα ωφελήσει την κοινωνία, μέσα από τη μετατροπή των καταναλωτών σε αυτοπαραγωγούς ενέργειας.[…] Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τονίζουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας διαμοίρασε τον ηλεκτρικό χώρο της Κρήτης και της Ελλάδας σε μεγάλους παίχτες, αποστερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση σε ένα αγαθό, που θα έπρεπε να διαμοιράζεται με όρους διαφάνειας, εξαντλητικής διαβούλευσης και μεγιστοποίησης του κοινωνικού οφέλους. Η βούλησή μας για την στήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι δεδομένη.