Author: Π. Δημόπουλος

554 – Π. Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] Υπάρχουν περιπτώσεις που μας ποινικοποιούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καλυφθούν αστοχίες και λάθη της κυβέρνησης. H ΕΕ κάνει πολλά βήματα και για την κλιματική κρίση αντιθέτως στην Ελλάδα δεν προσαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές στα δικά μας χαρακτηριστικά. Τις φυσικές καταστροφές δεν τις συζητάμε, παρά μόνο αποσπασματικά πχ την φωτιά στην Δαδιά. Οι πολίτες έχουν την δύναμη στα χέρια τους να αποφασίζουν για τους ανθρώπους που ψηφίζουν μέτρα και δεν τα εφαρμόζουν. Αναφορικά με τις μεγα-πυρκαγιές που θα είναι πολλές φέτος, πρέπει να έχουμε προηγμένα μέσα τεχνολογικά αλλά αυτά θα έρθουν αργότερα. [..]

389 – Π. Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

*[…] το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα ποτάμια της Αττικής με φυσικά χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μήκος του και αναφέρθηκε την προστατευτική νομοθεσία που το διέπει. […] Λύσεις βασισμένες στη Φύση» (Nature-based solutions) που εξασφαλίζουν τη ροή και την πρόσβαση σε γλυκό νερό, προστατεύουν τις κοινότητες που γειτνιάζουν με το ρέμα από τις πλημμύρες, υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και είναι οικονομικά αποδοτικότερες. Αντίθετα, στο επίμαχο έργο διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας δεν δημιουργεί ανθεκτικό κλιματικά περιβάλλον αλλά συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης, με συνέπεια υπέρογκα κόστη αποκατάστασης και μη προβλέψιμη ζημία σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. […] το έργο διευθέτησης, όπως έχει σχεδιαστεί, αντιβαίνει στις ισχύουσες πολιτικές σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα: 1) στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ενίσχυση παρόχθιων ζωνών μεταξύ ρεμάτων και καλλιεργειών), 2) στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ανθεκτικές πόλεις και βελτίωση των φυσικών οικοσυστημάτων) και 3) τον υπό υιοθέτηση νόμο για την αποκατάσταση της φύσης (αποκατάσταση της συνδεσιμότητας των ποταμών με τους υγροτόπους και τα φυσικά πλημμυρικά τους πεδία). […]

199 – Π. Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Πρόκειται για ένα από τα στάδια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης η οποία είναι σε εξέλιξη, ανάμεσα στην πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα. Η δράση έχει σκοπό να καταγράψει τον πλούτο της βιοποικιλότητας που συναντάμε στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας.

Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι ένα αρχαιολογικό μνημείο, ένας αρχαιολογικός χώρος έχει πολύπλευρο ενδιαφέρον. Όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτό μάς απομαγεύει, ο χώρος, η ιστορία του και η επίδραση του παρελθόντος στο σήμερα. Έτσι μας διαφεύγουν άλλα, εξίσου σημαντικά στοιχεία, που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα με την μορφολογία του, ή όπως στην περίπτωσή μας με την χλωρίδα και την πανίδα του.

Αυτό λοιπόν που επιχειρούμε να κάνουμε εδώ είναι να αναδείξουμε πλευρές που δεν είναι άμεσα ορατές, να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε και να τεκμηριώσουμε αυτό το απόθεμα. Θα καταγράψουμε δηλαδή όλα τα είδη φυτών και ζώων που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Σκοπός είναι να δούμε αν αυτοί οι χώροι βοηθούν στην προστασία της βιοποικιλότητας.[…] Η καταγραφή θα μας δώσει την δυνατότητα να παρακολουθούμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους πληθυσμούς της βιοποικιλότητας και να δρούμε κάθε φορά προστατευτικά.[…]

26 – Π. Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…]Επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα για την κοινωνία και το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, που έχει τέσσερις άξονες – δέκα στόχους.Μέσα σε αυτούς είναι η βιοποικιλότητα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – και στην περιοχή σας έχετε πολλές προστατευόμενες περιοχές – και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των υποδομών και των οικοσυστημάτων, είναι – στην συνέχεια – ο αστικός σχεδιασμός, άρα οι βιώσιμες πόλεις και τέλος είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ουσιαστικά αυτοί οι άξονες διαρθρώνουν το πρόγραμμά μας και προσεγγίζουμε τους πολίτες, τους επιστήμονες και τους φορείς, προκειμένου να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει αποδοχή. […]