Category: εξοικονόμηση

474 – Σ.Μαμουλάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…]Σήμερα, εκ των πραγμάτων για την χώρα μας η στροφή προς ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που να δίνει έμφαση στην θεματική εξειδίκευση εντός μιας συνολικής στροφής της ελληνικής οικονομίας προς την πράσινη ανάπτυξη, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Για εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η στροφή προς την εξοικονόμηση ενέργειας στον τουρισμό, η αναγκαιότητα διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό με όρους κυκλικής οικονομίας, η αναγκαιότητα διάχυσης του πρότυπου της ιδιωπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η στροφή προς μορφές θεματικού τουρισμού[…]

472 – Α.Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Αναφερόμενος στον Τουρισμό ο Αλέξης Τσίπρα από το Ηράκλειο της Κρήτης τόνισε πως «παρά τη βαρύνουσα σημασία του για την εθνική οικονομία» ο τομέας αυτός «δυστυχώς δεν αποτελεί αντικείμενο συγκροτημένου πολιτικού σχεδιασμού».

Όπως εξήγησε αυτό «λειτουργεί εις βάρος της αναγκαίας εθνικής στρατηγικής για έναν τομέα που, κατά τα άλλα, χαρακτηρίζουμε ως «εθνικό πρωταθλητή» και ατμομηχανή της οικονομίας» της χώρας».

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως σε «μια περίοδο κρίσεων, βαθιών αλλαγών αλλά και πρωτοφανών δημοσιονομικών δυνατοτήτων η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να αφήσει τον ελληνικό τουρισμό στον αυτόματο πιλότο».

Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας: «Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι ο ελληνικός τουρισμός σήμερα να παρουσιάζει ουσιαστικές δομικές ελλείψεις, ως προς τις υποδομές, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, το θεσμικό πλαίσιο, που τον καθιστούν ολοένα και πιο αδύναμο παίκτη σε μία όλο και πιο ανταγωνιστική και σύνθετη διεθνή αγορά και «έρμαιο» των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων».Παρακολουθείστε Live την ομιλία του:

Πέντε χαρακτηριστικά της νέας εθνικής στρατηγικής για τον Τουρισμό

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «χάραξη μίας νέας εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό».

«Πέντε είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά» εξήγησε και ανέφερε:

Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με τον καθορισμό κεντρικών στόχων σε εθνικό επίπεδο και εξειδικευμένων, διαφοροποιημένων στόχων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη τη διασύνδεσή του με άλλους κρίσιμους κλάδους της εθνικής και τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα με τον πρωτογεννή τομέα.
Η μετάβαση των τουριστικών επιχειρήσεων σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της ενέργειας και των απορριμμάτων καθιστώντας τες εθνικούς πρωταθλητές στην εξοικονόμηση και στην ιδιωκατανάλωση ενέργειας και μπολιάζοντας τες με την αρχή της «κυκλικότητας» σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος.
Η έμφαση στις ασφαλείς και πράσινες μεταφορές και υποδομές που αποτελούν προϋπόθεση της ανθρώπινης μετακίνησης.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «Πεποίθησή μας είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι σήμερα σε θέση να κάνει το άλμα προς ένα πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Οι διαθέσιμοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχεία και μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που να αποτελέσει το όχημα για την ανακαίνιση των χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο» […]

443 – Α.Σδούκου – ΝΔ

provide an attachment id!

Έχοντας ολοκληρώσει πλέον την κυβερνητική μας θητεία αν
υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε
συνειδητοποιήσει βαθιά όσοι
είχαμε την τιμή να κατέχουμε
τις πολιτικές θέσεις ευθύνης στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι
το γεγονός ότι στη μακρά πορεία προς τον
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας θα
αντιμετωπίζουμε συνεχείς προκλήσεις και
προβλήματα Καιτούτο διότι ο μετασχηματισμός
αυτός η επιλογή της εφαρμογής
πολιτικών που αποσκοπούν οτην κλιματική
ουδετερότητα αφορά όλη την οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας
αφορά όλους τους πολίτες και όλες τις
επιχειρήσεις ακουμπάει σχεδόν και τον
πυρήνα εθνικών και γεωπολιτικών σχεδιασμών
και ανταγωνισμών
Συνεχώς δε θα πρέπει να επιλέγουμε
μεταξύ διαφόρων λύσεων και προτεραιοτήτων
με σκοπό αφενός η ενεργειακή
μετάβαση να συντελεσθεί με το μικρότερο
δυνατό κόστος και με προστασία των
ευάλωτων νοικοκυριών αφετέρου δε να
αποβεί τελικά επωφελής για την εθνική
οικονομία και τη γεωπολιτική θέση της
Ελλάδος Θέλουμε εν ολίγοις να μετατρέψουμε
τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
σε ευκαιρίες εξέλιξης της χώρας
εκμεταλλευόμενοι πάντα τα συγκριτικά
μας πλεονεκτήματα
Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα τα
ανωτέρω έχουμε θέσειτις εξής προτεραιότητες
τις οποίες ήδη υπηρετήσαμε την
τετραετία 2019-2023 και ευελπιστούμε να
συνεχίσουμε να υπηρετούμε σε μια επόμενη
κυβερνητική θητεία εφόσον ο ελληνικός
λαός ανανεώσει την εμπιστοσύνη του στο
πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και
της Νέας Δημοκρατίας
Καταρχήν και αχ πρώτη προτεραιότητα
προκρίνουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές
εξοικονόμησης ενέργειας Ως γνωστόν η
ενέργεια που δεν καταναλώνεται είναι η
φθηνότερη και καθαρότερη Δεδομένου
ότι η χώρα μας διαθέτει ένα κτιριακό δυναμικό
χαμηλής ενεργειακής απόδοσης η
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων
της ενεργειακής μετάβασης
Η συνεισφορά όλων των χρηματοδοτικών
προγραμμάτων που μαζικά υλοποιήσαμε
τα προηγούμενα έτη ήταν καθοριστική
οτο σκέλος της εξοικονόμησης αλλά καιτης
εγχώριας προστιθέμενης αξίας Θα χρειαστεί
ωσιόσο να συνεχίσουμε με ένα μείγμα
πολιτικών και κινήτρων απευθυνόμενο οτο
σύνολο των τελικών καταναλωτών
Συμπληρωματικά προς την εξοικονόμηση
ενέργειας στόχος μας είναι να απογειώσουμε
την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατα
νάλωση τα επόμενα χρόνια δίνοντας τη
δυνατότητα στους πολίτες να παράγουν
να καταναλώνουν αλλά και να αποθηκεύουν
ΑΠΕ Η αρχή έγινε με το πρόγραμμα
Φωιοβολταϊκά στη στέγη το οποίο ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει στην τοποθέτηση 200.000 συστημάτων
αυτοπαραγωγής
Δεύτερη προτεραιότητα ήταν από την αρχή
της θητείας μας και παραμένει η επέκταση
της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής από
ΑΠΕ Από την ανάληψη των καθηκόντων
μας το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί
οτο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας
νέες ΑΠΕ ισχύος περίτων 3,6 6ν κυρίως
φωτοβολταϊκά και αιολικά
Στο τέλος του 2022 η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς των ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων
των μεγάλων υδροηλεκτρικών
ανερχόταν σε 13,4 ΟΥΥ και αποτελούσε το
60 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
ηλεκτροπαραγωγής σε όλη την ελληνική
επικράτεια Δεν μένουμε όμως εδώ η προσπάθεια
αυτή θα συνεχιστεί με τη στόχευση των πολιτικών μας πλέον να στρέφεται
στις εγκαταστάσεις καθαρής αποθήκευσης
ενέργειας τους σταθμούς μπαταριών και
στα μεγάλα υδροηλεκτρικά/αντλησισιαμι
ευτικά έργα Στο πλαίσιο αυτό ήδη ετοιμάζεται
διαγωνισμός για την εγκατάσταση
1 6ν σταθμών μπαταριών με ενισχύσεις
από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ κατασκευάζεται
ήδη ο πρώτος μεγάλος αντλησιστα
μιευτικός σταθμός της χώρας ισχύος 690
Μν καθώς και ένας νέος υδροηλεκτρικός
σταθμός 160 Μν Στηρίζουμε τις ΑΠΕ στη
νέα εποχή με πολιτικές ενσωμάτωσης των
δυνατοτήτων που παρέχει η αποθήκευσης
ενέργειας η οποία οτο μέλλον θα αποτελεί
το βασικό εργαλείο διαχείρισης της οτο
χαοτικότητάς τους
Τρίτη προτεραιότητά μας είναι ο συνολικός
εξηλεκτρισμός της οικονομίας
προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων
από ηλεκτρισμό παραγόμενο από ΑΠΕ Η
συγκεκριμένη οτόχευση αποτελεί πανευρωπαϊκή
στρατηγική και στο πλαίσιο εφαρμογής
της προωθούμε την ηλεκτροκίνηση με
ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της αγοράς
ηλεκτρικών οχημάτων εστιάζοντας μεταξύ
άλλων στα οχήματα πόλεων μεγάλης κυκλοφορίας
όπως τα Ταξί
Ενδεικτικά αναφέρω ότιτο 2022 το 7,9
των νέων συνολικών ταξινομήσεων αποτελείτο
από ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα
έναντι ανπ’στοιχου ποσοστού μόλις
0,4 το 2019 Επιπλέον έχοντας αναγνωρίσει
τη σημασία της ύπαρξης επαρκούς
δικτύου σταθμών φόρτισης εγκαινιάσαμε
προ ολίγων ημερών το φιλόδοξο πρόγραμμα
Φορτίζω παντού το οποίο στοχεύει
στην εγκατάσταση επιπλέον 8.000 δημόσια
προοβάσιμων σταθμών ταχείας φόρτισης
έναντι συνόλου 3.200 υφιστάμενων
σταθμών φόρτισης με απώτερο τελικό
στόχο να φθάσουμε στους 100.000 εγκατεστημένους
σταθμούς φόρτισης μέχρι το
2030 Πέραν των μεταφορών αντίστοιχες
πολιτικές εξηλεκτρισμού προωθούνται και
στον κτιριακό τομέα με την εγκατάσταση
αντλιών θερμότητας και την απαγόρευση
από την 1η Ιανουαρίου 2025 της πώλησης
και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου
θέρμανσης σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό
Κλιματικό Νόμο
Επόμενη προτεραιότητά μας αλλά ουδό¬
λως κατώτερη από πλευράς σημασίας είναι
η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας
και της σταθερότητας των τιμών τόσο της
χονδρεμπορικής όσο καιτης λιανικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια
της ενεργειακής μετάβασης Για τον σκοπό
αυτόν οι πολιτικές μας περιλαμβάνουν τη
διαφοροποίηση των πυλών εισαγωγής φυσικού
αερίου στη χώρα με την εγκατάσταση
νέων πλωτών σταθμών υποδοχής υγροποιημένου
φυσικού αερίου ενισχύοντας με τον
τρόπο αυτόν και τον γεωπολιτικό ρόλο της
χώρας μας Επίσης παρεμβαίνουμε άμεσα
σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας της αγοράς
όπως η περίπτωση του δεύτερου εξαμήνου
του 2022 με την υιοθέτηση του προσωρινού
μηχανισμού επιστροφής εσόδων ηλεκτροπαραγωγών
καιτην αναστολή της εφαρμογής
ρητρών αναπροσαρμογής στατιμολόγια των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας Ταυτόχρονα
συμμετέχουμε ενεργά στον διάλογο
για την εξέλιξη του μοντέλου-οτόχου οτην
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και πρωτοπορούμε
με προτάσεις και παρεμβάσεις
οι οποίες μετατρέπονται σε πανευρωπαϊκές
πολιτικές και κατευθύνσεις
Αλλες προτεραιότητες μας συμπεριλαμβάνουν
την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών
με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
καθώς και με ειδικές προβλέψεις για
επιπλέον ενισχύσεις των ευάλωτων συμπολιτών
μας σε όλα τα ενεργά προγράμματα
εξοικονόμησης ενέργειας αυτοπαραγωγής
ηλεκτροκίνησης κ.λπ Επίσης η δίκαιη
μετάβαση σπς λιγνιτικές περιοχές με ειδικά
προγράμματα και ειδικές δράσεις
για τη διατήρηση της τηλεθέρμανσης και
την ανάπτυξη των περιοχών αυτών που
πλήττονται ιδιαίτερα από την ενεργειακή
μετάβαση Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνουμε
και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά για
τα οποία υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα
ηλεκτρικών διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό
σύστημα η ολοκλήρωση του οποίου
θα επιτρέψει την απόσυρση των παλαιών
ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών και θα
διασφαλίσει την απρόσκοπτη ενεργειακή
τροφοδοσία τους ενώ θα ωφελήσει σημαντικά
και όλους τους τελικούς καταναλωτές
μέσω της σημαντικής μείωσης των
ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ
Κλείνοντας θα ήθελα νατονίσω ότι στην
πρώτη γραμμή από πλευράς προτεραιοτήτων
μας βρίσκεται πλέον και η ανάπτυξη
εγχώριας παραγωγής εξοπλισμού ο οποίος
πλαισιώνει και προωθείτην ενεργειακή μετάβαση
παραγωγή Μβάε ϊπ 0γθ6Ο5 Θεωρούμε
ότιτόσοτο επιστημονικό δυναμικό
όσο και οι προοπτικές της ελληνικής και
ευρωπαϊκής αγοράς ευνοούν τη οτόχευση
αυτή η οποία είναι και η μόνη που μπορεί
να εξασφαλίσει ότι η ενεργειακή μετάβαση
δεν θα συνοδευθεί από νέες εξαρτήσεις
και θα ενισχύσει αντί να αποδυναμώσει
την εγχώρια οικονομία

358 – Χ.Δήμας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η αξιοποίηση της έρευνας ms καινοτομίαβ και
των νέων τεχνολογιών καθίσταται πλέον απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Με μεθόδουβ ônoos η αποθήκευση και η
εξοικονόμηση ενέργεια5 η ανάπτυξη εναλλακτικών
μη ρυπογόνων καυσίμων η ηλεκτροκίνηση
τα έξυπνα δίκτυα και η αξιοποίηση
του φυσικού αερίου os καυσίμου μετάβασης
η Ελλάδα έχει τη δυναμική να αναδειχθεί σε
κόμβο καινοτομίας για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
και τη Μεσόγειο.

284 – Σ.Φάμελλος – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, σχεδόν το 67% των κτιρίων κατοικιών στην Ελλάδα ανήκει στις χαμηλότερες ενεργειακές κλάσεις όπως και το 88% των κτιρίων γραφείων.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάλυψε εκκρεμότητες προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ των προηγούμενων κυβερνήσεων και με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ του 2018 και ξέφυγε από τη λογική του υποχρεωτικού τραπεζικού δανεισμού. Εξασφάλισε ακόμη τη διαφάνεια, καθώς και τη γρήγορη υλοποίηση και εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων. Έτσι, στον 1ο κύκλο του προγράμματος (Σεπτέμβριος 2018-2019) ,εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις 53,000 δικαιούχων, ενώ η συνολική απορρόφηση ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είτε αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα, είτε έχουν παγώσει. Η χώρα χάνει πολύτιμο χρόνο και πόρους και ακυρώνεται η συνολική προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του 2020 υπήρξε σπατάλη χρημάτων και υπερκοστολόγηση παρεμβάσεων ενώ ακόμη και σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων παραμένει απλήρωτος.

Στο «Εξοικονομώ 2021» υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις εδώ και 2 έτη και μεγάλο ποσοστό αδυναμίας υλοποίησης από τους δικαιούχους, λόγω και των ανατιμήσεων των υλικών.

Το Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή αλλά και η συνολική αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων πάγωσε για τρία χρόνια ενώ και το Εξοικονομώ στην Επιχειρηματικότητα έγινε προεκλογική εξαγγελία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο πρόγραμμά του θέτει σε προτεραιότητα την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό αφορά τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων όσο και των κατοικιών αλλά και ένα ευρύ πρόγραμμα ενεργειακής καινοτομίας και εξοικονόμησης στην ελληνική επιχειρηματικότητα (τουρισμός, βιομηχανία-βιοτεχνία, γενική επιχειρηματικότητα και εμπόριο). Η δέσμευσή μας περιλαμβάνει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και χρηματοδότηση 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο με ανακατεύθυνση και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε ανοικτή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, με προτεραιότητα την ενίσχυση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και των περιοχών με δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Στόχος είναι να διευκολύνουμε τον προγραμματισμό υλοποίησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και να έχουμε γρήγορη υλοποίηση των έργων και απορρόφηση της χρηματοδότησης προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα ούτε οι πολίτες, ούτε οι προμηθευτές, ούτε οι μηχανικοί/τεχνικοί

287 – Χ.Σούλης – ΝΔ

provide an attachment id!

Ένας βασικός άξονας για την παράταξή μας για την επόμενη τετραετία, αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 600,000 κατοικιών για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μάλιστα όλες τις εποχές του χρόνου.

Αυτό το σχέδιο υλοποιείται μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένους στόχους που θα υλοποιηθούν και που ήδη έχουν μπει σε τροχιά καθορισμένης εφαρμοσμένης πολιτικής

Ακόμα πιο συγκεκριμένα, είναι ήδη γνωστό το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” που σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση, προωθώντας όσο πιο υποδειγματικά γίνεται τον ρόλο ρου Δημοσίου σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι πόροι του προγράμματος είναι 640 εκατομμύρια ευρώ και με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του ενός ΔΙΣ.

Ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β με παράλληλη επίτευξη κατ ελάχιστον 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες τεχνικών συστημάτων και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συνολική επένδυση συμβάλλει στη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 600 εκ Kwh ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφάνειας ως και το 2026

290 – πολλαπλά πρόσωπα – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθμιση μιλάει για ένα «Κύμα Ανακαινίσεων» που θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, υπερδιπλασιάζοντας τα ποσοστά ανακαινίσεων την επόμενη δεκαετία και διασφαλίζοντας πως οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Η Ελλάδα έχει βάλει ως στόχο 60.000 αναβαθμίσεις ενεργειακών κατοικιών τον χρόνο.

Στην πράξη όμως, το «μοναδικό εργαλείο επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών», το «Εξοικονομώ», οδηγείται σε «αδιέξοδο» . Βρισκόμαστε στον Μάιο του 2023 και ακόμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το «Εξοικονομώ 2021». Για το οποίο, το ποσοστό εγκατάλειψης υποψηφίων δικαιούχων είναι άνω του 30%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από τους 25.300 υποψήφιους δικαιούχους εγκρίνονται μόλις οι 17.252 αιτήσεις ). Στη συνολική πορεία του προγράμματος, η εκτίμηση για εγκατάλειψη πριν καν ξεκινήσουν οι εργασίες υπερβαίνει το 50% των δικαιούχων.

Οι προτάσεις βελτίωσης που πρέπει άμεσα να προχωρήσουν αφορούν στην αύξηση των τιμών μονάδας ανά παρέμβαση, καθώς και στον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος (τα χρήματα που έχουν προδιαγραφεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι υπερδιπλάσια από τα κατ’ έτος απορροφούμενα και άμεσα διαθέσιμα). Οι τιμές των υλικών στο τρέχον πρόγραμμα έχουν βασιστεί σε δεδομένα του 2020, όταν το κόστος των πρώτων υλών ήταν έως και 40% χαμηλότερο. Πρέπει άμεσα να επιλυθούν μία σειρά από επιπλέον προβλήματα για να μπορέσει το Εξοικονομώ να αυξήσει τις επιδόσεις τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύμηνες καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι οποίες επιβαρύνουν δυσβάστακτα τα έργα του προγράμματος και τους καταναλωτές, γραφειοκρατικές διαδικασίες και δυσκολίες εξασφάλισης τραπεζικής χρηματοδότησης κυρίως για τα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και δυσχέρειες έκδοσης της απαιτούμενης Ταυτότητας Κτιρίου, εξαιτίας διαφόρων τεχνικών δυσκολιών (όπως αλλαγών στα τετραγωνικά κλπ). Επίσης, καταγράφονται καθυστερήσεις στις αποφάσεις υπαγωγής, που πολλές φορές ξεπερνάει το ένα έτος, από την προκήρυξη του προγράμματος, για τους περισσότερους δικαιούχους.

Θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και τα άλλα δύο προγράμματα, το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους και το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενεργειακή αυτονομία των καταναλωτών και η ενεργειακή θωράκιση τους πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα

293 – Α.Ραλλάτος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων αποτελεί εξειδίκευση της πολιτικής της “πράσινης μετάβασης” η οποία αποτελεί τη στρατηγική για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια που δεν επενδύονται σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο και στην Ελλάδα.

Στοχεύει στη διεύρυνση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων καπιταλιστών. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος που κρύβεται πίσω από το δήθεν “φιλοπεριβαλλοντικό” ενδιαφέρον όλων των αστικών κομμάτων και ιδιαίτερα όσων έχουν κυβερνήσει (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ) γύρω από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Η πολιτική υποκρισία τους φαίνεται από το γεγονός ότι τη στιγμή που πριμοδοτούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, στα ίδια -και όχι μόνο- κτίρια, δεν έχει γίνει κανένας ουσιαστικός αντισεισμικός έλεγχος. Τελικά, η λεγόμενη ενεργειακή αναβάθμιση αποτελεί έναν “δείκτη κερδοφορίας” για τα “πράσινα” μονοπώλια που αυτά πρώτα από όλους ενδιαφέρονται για να πιάσει η Ελλάδα τους οποίους στόχους έχει μείνει πίσω

296 – Γ.Χαραλαμπάκης – ΜΕΡΑ25

provide an attachment id!

[…] Το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει Πρόταση Νόμου (παραπομπή 1) που στηρίζει την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων επιδοτώντας έως και το 100% του απαιτούμενου ποσού. Τα οφέλη αυτής της πρότασης είναι πολλαπλά και είναι η μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων, η εξοικονόμηση χρημάτων των πολιτών, η μείωση εισαγωγών καυσίμων, η χρησιμοποίηση μικρομεσαίων τεχνιτών και η εξισορρόπηση ενεργειακού κεφαλαίου της χώρας. Η επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης για να είναι κοινωνικά και ταξικά δίκαιη θα πρέπει να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση

311 – Γ.Κοτρωνιάς – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Το θέμα της ενέργειας είναι από τα πιο βασικά ζητήματα που με αφορούν και είναι αλήθεια πως το πρόγραμμα ”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” ήταν δική μου δημιουργία όταν ακόμη ήμουν πρόδερος στην επιτροπή Περιβάλλοντος στην ΚΕΔΕ. Όταν πρωτοβγήκα βουλευτής έκανα μια εκδήλωση με θέμα τις ενεργειακές κοινότητες και είπα στους Δημάρχους που ήταν παρόντες πως αν καταλάβουν την δύνμαη τους και δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες στους δήμους τους, θα βγαίνουν μια ζωή Δήμαρχοι […]